అందరి ఆహార బాధ్యత అల్లాహ్ తీసుకున్నప్పుడు కొందరు తిండి లేక ఎందుకు చనిపోతున్నారు?

అందరి ఆహార బాధ్యత అల్లాహ్ తీసుకున్నప్పుడు కొందరు తిండి లేక ఎందుకు చనిపోతున్నారు?
https://youtu.be/F2yNYWRr5NQ [7 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
%d bloggers like this: