లాటరి (Lottery) టికెట్ కొనుక్కొని దానిలో పాల్గొనవచ్చా?[వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్
లాటరి (Lottery) టికెట్ కొనుక్కొని దానిలో పాల్గొనవచ్చా? – వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

[4 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

%d bloggers like this: