యవ్వనం గొప్ప అనుగ్రహం – Youth is a Great Blessing [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్
యవ్వనం గొప్ప అనుగ్రహం – Youth is a Great Blessing
వక్త: ముహమ్మద్ సలీం జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

[24 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ సలీం జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ముహమ్మద్ సలీం జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్) – యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV0B6tOQhDiqrHO4E3Ou_IL7


%d bloggers like this: