తాకట్టులో ఉన్న బంగారం మీద జకాతు చెల్లించాలా? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[ 1నిముషం]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia.
జకాత్ ఆదేశాలు [పుస్తకం] ఆధారంగా ఈ వీడియో చెప్పబడింది

వెండి, బంగారం మరియు డబ్బు మీద జకాత్ [వీడియో] [25 నిముషాలు]


%d bloggers like this: