మనిషి తనకు తాను చెడు నుంచి దూరంగా ఉండటానికి ఏమి చేయాలి? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[6:10 నిముషాలు ]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

పాపాలు (Sins) మెయిన్ పేజీ
https://teluguislam.net/sins/

%d bloggers like this: