ఇస్లాంలో కలిమాలు ఎన్ని? అవి ఇంట్లో గోడకి అంటిచవచ్చా? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[4:05 నిముషాలు ]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

[విశ్వాసము] మెయిన్ పేజీ
https://teluguislam.net/five-pillars/belief-iman-telugu-islam/

%d bloggers like this: