ఇస్లాంలో ఇంటి పేరు (surname) పెట్టుకోవచ్చా? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[7:41 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

%d bloggers like this: