ఫోన్ చేసినప్పుడు ముందు ఎవరు “అస్సలాము అలైకుం” చెప్పాలి? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[3:05 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

%d bloggers like this: