తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్: పార్ట్ 71 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 71
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ఇస్లామిక్ క్విజ్ 71వ భాగం సిలబస్ : మొదట క్రింద వీడియో విని ఆ తరువాత ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ప్రయత్నించండి

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్: పార్ట్ 71- [15:41 నిముషాలు]

(1) యూదులు తమ మతాచారులను (అహ్’బార్) లను మరియు క్రయస్టవులు తమ సన్యాసులను (రుహ్’బాన్) లను ప్రభువులుగా చేసుకునేవారా?

A] అవును చేసుకునే వారు
B] చేసుకునే వారుకాదు
C] ప్రవక్తలుగా చేసుకునే వారు

(2) అల్లాహ్ కు అతి దగ్గఱి మరియు ప్రత్యకులుగా ఉండేందుకు ఇప్పుడు మనం ఎవరి జాబితాలోకి చేరాలి?

A] అస్’హాబుల్ కహఫ్
B] అహ్’లుల్ కితాబ్
C] అహ్’లుల్ ఖుర్ఆన్

(3) జుమానాడు దువా స్వీకరించబడే రెండు ప్రత్యేక శుభ ఘడియలలో నుండి ఒకటి ఈ క్రింది వాటిలో ఒకటి ఉంది అదేమిటి?

A] ఫజర్ నుండి జుమా అజాన్ వరకు గల సమయం
B] ఇమామ్ ప్రసంగించేందుకు వేదికపై కూర్చున్నప్పటి నుండి జుమా నమాజు ముగిసే మధ్య సమయం వరకు
C] గురువారం మగ్రిబ్ నుండి శుక్రవారం సూర్యోదయం వరకు

ఇతరములు :

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ (ఆడియో సిరీస్) మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/others/telugu-islamic-quiz

%d bloggers like this: