తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్: పార్ట్ 69 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 69
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

(1) “ఎవరు విశ్వసించి, వలసపోయారో, అల్లాహ్‌ మార్గంలో తమ ధనప్రాణాల ద్వారా పోరాడారో వారూ, వారికి ఆశ్రయమిచ్చి సహాయపడినవారూ – వారంతా ఒండొకరికి మిత్రులు” (8:72 ) దీనిలో ప్రఖ్యాతిగా ఎవరిని గూర్చి తెల్పబడింది?

A) అన్సారుల గూర్చి
B) ముహాజిర్ ల గూర్చి
C) ముహాజిర్ మరియు అన్సారుల గూర్చి

(2) భార్య – భర్తల మధ్య ప్రేమ పెరుగుటకు చేసే చేతబడిని ఏమంటారు?

A) అర్రుఖా
B) తివల
C) తమాయిమ్

(3) తావీజు వేసుకోవడం ఎలాంటి కార్యం అవుతుంది?

A) షిర్క్ (బహుదైవారాధన)
B) బిదాత్ (కల్పితాచారం)
C) పుణ్య కార్యం

క్విజ్ 69: సమాధానాలు & వివరణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [13:31 నిమిషాలు]

ఇతరములు :

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ (ఆడియో సిరీస్) మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/others/telugu-islamic-quiz

%d bloggers like this: