అబూ మూసా అల్ అషరీ (రదియల్లాహు అన్హు)తన మరణానికి ముందు అల్లాహ్ ఆరాధనలో కఠోర శ్రమ

బిస్మిల్లాహ్

[3 నిముషాలు]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

రమదాన్ మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/five-pillars/ramadhan-telugu-islam/

%d bloggers like this: