తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ : పార్ట్ 17 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 17
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం – 17

1 ) అగోచర జ్ఞానం వీరిలో ఎవరు కల్గి ఉన్నారు?

A) జిన్నులు
B) ప్రవక్తలు
C) అల్లాహ్
D] పైన వారంతా

2) ముస్లింలు వేటిని గీటురాయి గా తీసుకోవాలి?

A) తౌరాత్ మరియు ఇంజీల్
B) మూడు గ్రంధాలు
C) తమసంస్థల గ్రంధాలు
D) ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసు

3) అల్లాహ్ తన సృష్టిరాశులలో మొదట ఎవరిని సృష్టించాడు?

A) దైవదూతలు
B) కలం
C) భూమి
D) ఆకాశం

క్విజ్ 17. సమాధానాలు, విశ్లేషణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [వ్యవధి 18:00]


ఇతరములు 

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ (ఆడియో సిరీస్) మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/others/telugu-islamic-quiz

%d bloggers like this: