జుమా సందర్భంలో కునుకు వస్తే ఏమి చేయాలి? జుమా సందర్భంలో ఇద్దరి మధ్యలో నుండి పోవుట పాపం [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[3:45 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

జుము’ఆ (శుక్రవారం) రోజున మన బాధ్యతలు, పుణ్య మార్గాలు.
ఇక్కడ ఆడియో వీడియో ఆర్టికల్స్ పొందుతారు ఇన్ షా అల్లాహ్. తప్పక ఈ పేజీని దర్శించండి, ఫార్వర్డ్ చేయండి https://teluguislam.net/five-pillars/salah-namaz-prayer/friday/

%d bloggers like this: