నరక విశేషాలు – ముహమ్మద్‌ ఇక్బాల్ కైలానీ [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్

Naraka Visheshalu – (Jahannam ka Bayan)
సంకలనం: ముహమ్మద్‌ ఇక్బాల్ కైలానీ (Muhammad Iqbal Kailani)
అనువాదం: ముహమ్మద్ జాకిర్‌ ఉమ్రీ (Mohd. Zakir Umari)
హదీస్‌ పబ్లికేషన్స్‌. హైదరాబాద్‌

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ పుస్తకం] [PDF] [127 పేజీలు] [1.5 MB]

విషయ సూచిక 

హదీసుల పరంగా చాఫ్టర్లు

 • 2. నరకం ఉనికి పట్ల సాక్ష్యం
 • 3. నరక ద్వారాలు
 • 4. నరకంలోని తరగతులు
 • 5. నరక వైశాల్యం
 • 6. నరక శిక్ష తీవ్రత
 • 7. నరకాగ్ని కాఠిన్యత
 • 8. అతిస్వల్పమైన నరక శిక్ష
 • 9. నరకవాసుల పరిస్థితి
 • 10. నరకవాసుల అన్నపానీయాలు మరియు ఆహారం
 • 11. దాహం ద్వారా శిక్ష
 • 12. మరిగే నీటిని తలపై పోసే శిక్ష
 • 13. నరకవాసుల వస్త్రాలు
 • 14. నరకవాసుల పడకలు
 • 15. నరకవాసుల గొడుగులు, షామియానాలు
 • 16. అగ్ని సంకెళ్ళులు, హారాల ద్వారా శిక్ష
 • 17. ఇరుకైన చీకటిగల అగ్నిగదుల్లోనికి నెట్టివేయబడే శిక్ష బంధించే శిక్ష
 • 18. ముఖాలను అగ్నిపై కాల్చే శిక్ష
 • 19. విషపూరితమైన వడగాలి మరియు నల్లపొగ ద్వారా శిక్షించుట
 • 20. విపరీతమైన చలి శిక్ష
 • 21. నరకంలోని అవమానకరమైన శిక్ష
 • 22. నరకంలో దట్టమైన చీకట్ల ద్వారా శిక్ష
 • 23. బోర్లా పడవేసి నడిపించటం, ఈడ్చుకుపోయే శిక్ష
 • 24. అగ్ని కొండలపై ఎక్కించే శిక్ష
 • 25. అగ్ని స్తంభాలకు బంధించే శిక్ష
 • 26. నరకంలో ఇనుప గదలు, సుత్తులతో కొట్టే శిక్ష
 • 27. నరకంలో పాములు, తేళ్ళ ద్వారా శిక్ష
 • 28. శరీరాలను పెంచే శిక్ష
 • 29. ఇతర శిక్షలు
 • 30. నరకంలో కొన్ని నేరాలకు ప్రత్యేక శిక్షలు
 • 31. నరకవాసుల గురించి ఖుర్‌ఆన్‌ వ్యాఖ్యలు
 • 32. నరకంలో మార్గభ్రష్టులైన పండితులు, స్వాములు…..పరస్పర కలహాలు
 • 33. గుణపాఠాలు నేర్చే సంభాషణలు
 • 34. ఫలించని కోరికలు
 • 35. ఒక్క వెలుగు కిరణం పొందే విఫల యత్నం
 • 36. నరకవాసులు మరో అవకాశం దొరకాలని విలపించుట
 • 37. నరకంలో ఇబ్లీసు
 • 38. పాత జ్ఞాపకాలు
 • 39. నరకంలోనికి కొనిపోయే పాపకార్యాలు ఆకర్షణీయమైనవి
 • 40. స్వర్గవాసుల, నరకవాసుల నిష్పత్తి
 • 41. నరకంలో స్త్రీల ఆధిక్యం
 • 42. నరక శుభవార్త పొందినవారు
 • 43. నరకంలో శాశ్వతంగా ఉండేవారు
 • 44. స్వల్ప కాలానికిగాను నరకంలోనికి వెళ్ళేవారు
 • 45. నరక సంభాషణ
 • 46. మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాన్ని నరకాగ్ని నుండి కాపాడుకోండి
 • 47. నరకం, దైవదూతలు
 • 48. నరకం, దైవప్రవక్తలు
 • 49. నరకం, ప్రవక్త (సహాబాలు) అనుచరులు
 • 50. నరకం, పూర్వీకులు
 • 51. ఆలోచనా సందేశం
 • 52. నరకాగ్ని నుండి శరణుకోరే దుఆలు
 • 53. వివిధ రకాల అంశాలు
%d bloggers like this: