సత్కార్య వనాలు – Gardens of Good Deeds

gardens


సత్కార్య వనాలు
– Gardens of Good Deeds
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి /Download PDF]

విషయ సూచిక:

 1. ముస్లింల రహస్యాలను కప్పి ఉంచుట
 2. ముస్లింల అవసరాలను తీర్చుట
 3. అల్లాహ్ మార్గంలో దానధర్మాలు చేయుట
 4. కరుణ, కటాక్షాలు
 5. తల్లిదండ్రుల విధేయత
 6. సంతాన సంరక్షణ
 7. ముస్లింల కొరకు సిఫారసు చేయుట
 8. ప్రజల మధ్య సయోధ్యకు ప్రయత్నించుట
 9. ప్రచారం, శిక్షణ
 10. ఉపవాస విరమణ (ఇఫ్తార్ చేయించుట)
 11. పేద రుణ గ్రస్తునికి సౌలభ్యం కలుగచేయుట
 12. అల్లాహ్ మార్గంలో పోరాడే వ్యక్తి అవసరాలు
 13. దారి నుండి ఇబ్బందకలిగించేవాటిని  తొలగించుట
 14. మంచి మాట
 15. ప్రజలకు బాధ కలిగించకుండా ఉండుట
 16. సత్కార్యవనాలకు చేర్పించే ఐదు మార్గాలు
 17. చివరలో !
%d bloggers like this: