ఇస్లాం మూల సూత్రాలు (ఉసూల్ అత్ తలాత & ఖవాఇద్ అల్ ఆర్బా)


usool-thalatha-qawaid-alarbaత్రిసూత్రాలు మరియు షిర్క్ నాలుగు సూత్రాలు

మూలం: షేఖుల్ ఇస్లాం ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహ్హాబ్ (రహమతుల్లా అలై)
అనువాదకులు: ముహమ్మద్ అజీజుర్రహ్మాన్
పుస్తకం నుండి:ఇస్లాం మూల సూత్రాలు (హదీసు పబ్లికేషన్స్)

[ఇక్కడ చదవండి] [ఇక్కడ pdf డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

 

%d bloggers like this: