ఉదయం సాయంత్రం ప్రార్ధనలు (Morning Evening Supplications)

Morning Evening Supplications

ఉదయం సాయంత్రం ప్రార్ధనలు (రోజంతా అల్లాహ్ రక్షణలో)
సంకలనం:ఎస్.ఎం.రసూల్ షర్ఫీ ,ముహమ్మద్ హమ్మాద్ ఉమరి
పునర్విచారకులు: మంజూర్ అహ్మద్ ఉమరి
ప్రకాశకులు: శాంతి మార్గం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్, అక్బర్ బాగ్ , హైదరాబాద్

[ఇక్కడ చదవండి / డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి ]
https://bit.ly/3JGxK03
[50 పేజీలు] [PDF] [మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ]

%d bloggers like this: