రెండవ వివాహం ప్రస్తుత భార్యకు చెప్పి చేసుకోవాలా? ఒక వేళ చెపితే ఆమె ఒప్పుకోకపోతే ఏమి చెయ్యాలి? [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[3 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

%d bloggers like this: