ప్రళయదినాన జుల్మ్ (అన్యాయం) అనేక అంధకారాలకు, కారుచీకట్లకు హేతువు అవుతుంది [వీడియో]

ప్రళయదినాన జుల్మ్ అనేక అంధకారాలకు, కారుచీకట్లకు హేతువు అవుతుంది | బులూగుల్ మరాం | హదీస్ 1279
https://youtu.be/FgFHZq8iK5M
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

1279. హజ్రత్ ఇబ్నె ఉమర్ (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఇలా ప్రబోధించారు:

“ప్రళయదినాన జుల్మ్ (‘అన్యాయం’) అనేక అంధకారాలకు, కారుచీకట్లకు హేతువు అవుతుంది”. (బుఖారి, ముస్లిం)

సారాంశం: హదీసులో ‘జులుం’ అనే పదం వాడబడింది. జులుం అంటే అన్యాయం అనీ, వేరొకరి హక్కును కొల్లగొట్టడమనీ అర్థం. ఈ దౌర్జన్యానికి పాల్పడినవాడు ప్రళయదినాన గాఢాంధ కారాల్లో తచ్చాడుతూ, అలుముకున్న చీకట్లలో అలమటిస్తూ ఉంటాడని హదీసు హెచ్చరిస్తోంది. జులుం అనేక రకాలు. ఈ జులుం ఒకరి ప్రాణం పట్ల జరిగినా, ధనం పట్ల జరిగినా,అల్లాహ్ యొక్క హక్కుల విషయంలో జులుం జరిగినా, దాసుల హక్కుల విషయంలో జులుం జరిగినా మొత్తానికి జులుం జులుమే. అది ముమ్మాటికీ నిషిద్ధమే (హరామే)

యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్ – బులూగుల్ మరాం – కితాబుల్ జామి:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV266FkpuZpGacbo51H-4DV3

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్:
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

%d bloggers like this: