పెద్ద పాపాలను గుర్తించడం ఎలా? How to identify the Major Sins?

పెద్ద పాపాలను గుర్తించడం ఎలా? How to identify the Major Sins?
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://youtu.be/GvxwOoF68I0 [5 నిముషాలు]

పాపాలు (Sins): https://teluguislam.net/sins/

చిన్న పాపాలే కదా! అని నిర్లక్ష్యం చేయకండి (Small Sins)

చిన్న పాపాలే కదా! అని నిర్లక్ష్యం చేయకండి (Small Sins)
https://youtu.be/h1r-P4CloOw [11 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

పాపాలు (Sins):
https://teluguislam.net/sins

సర్వనాశనం చేసే ఘోరాతి ఘోరమైన ఏడు పాపాలు

నేను మీకు అన్నిటికంటే ఘోరమైన పాపాలను గురించి తెలుపనా?

సామాజిక రుగ్మతలు మరియు వాటి నివారణోపాయాలు [వీడియో]

“మేము చేస్తున్న చెడ్డ పనులు ఎవరూ చూడటంలేదు కదా” అనే వారికి హెచ్చరిక [వీడియో]

అల్లాహ్ యొక్క హద్దులను మితిమీరకండి [వీడియో]

అల్లాహ్ యొక్క హద్దులను మితిమీరకండి [వీడియో]

అల్లాహ్ యొక్క హద్దులను మితిమీరకండి [వీడియో]
వక్త: షరీఫ్, వైజాగ్ (హఫిజహుల్లాహ్), మదీనా యూనివర్సిటీ గ్రాడ్యుయేట్
https://youtu.be/VKKIMPEnFmM [46 నిముషాలు]

షేఖ్ షరీఫ్, మదీనా గ్రాడ్యుయేట్ – యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV0AKZXyDn6KYNFu5ok4ZFtb

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్:
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

ఘోరమైన పాపాలు (Major Sins)

అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు అయిన అల్లాహ్ పేరుతో

كتاب الكبائر
ఘోరమైన పాపాలు

అరబీలో షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహ్హాబ్ (రహిమహుల్లాహ్) గారి
కితాబుల్ కబాయిర్ అనే బుక్ నుండి
తెలుగు అనువాదకులు: జనాబ్ ముహమ్మద్ రబ్బానీ, దాయీ

PDF [డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

ఘోరమైన పాపాలు

 • 1- షిర్క్ – 4:48/116/5:72/7:82-88/39:65/
 • 2- నరహత్య – 25:68,69/17:31,33/81:8,9
 • 3- చేతబడి – 2:102/7:116
 • 4-వడ్డీ – 2:275,276
 • 5-అనాధలసొమ్ము కాజేయడం – 4:10
 • 6-అమాయక స్త్రీలపై నింద వేయడం – 24:23
 • 7- రణభూమి నుండి వెనుదిరిగి పారిపోవడం – 8:16(2766 – సహీహ్ బుఖారీ ఈ ఏడు పాపాలు ఒకే హదీసులో వచ్చాయి)
 • 8- తల్లిదండ్రుల అవిధేయత – 17:23,24/(సహీహ్ బుఖారీ 2654)
 • 9-వ్యభిచారం – 25:68,69/17:32
 • 10- మద్య ము-2:219/4:43/5:90,91
 • 11- జూదము – 2:21975:90,91
 • 12- జ్యోతీష్యం – 5:90,91(సహీహ్ ముస్లిం -2230)లేక 5821)(తిర్మిజీ : 135)
 • 13- కొలతల తూనికల్లో మోసాలు – : 83:1-3
 • 14- నమాజులు మానేయడం -19:59,60/74:43/68:42/30:31(సహీహ్ ముస్లిమ్ -82)(తిర్మిజీ – 2621)
 • 15- జకాత్ చెల్లించకపోవడం – 3:180/9:35
 • 16-ఏ కారణం లేకుండా రమదాన్ ఉపవాసాలు మానేయడం – 2:183(సహీహ్ బుఖారీ : 8)
 • 17- అల్లాహ్ పై, ప్రవక్తపై అబద్దాలు కల్పించుట – 39:60 (సహీహ్ బుఖారీ – 1291)
 • 18- స్త్రీ లేక పురుషుల మలద్వారం ద్వారా రమించుట-7:80 (తిర్మిజీ – 1165)
 • 19- స్తోమత ఉండి హజ్ చేయకపోవడం -3:97/22:27)
 • 20-ప్రభుత్వ అధికారులు అక్రమ సంపాధన (లంచాలు) 42:42(సహీహ్ బుఖారీ – 2447/ అబూదావూద్ – 2948)(సహీహ్ ముస్లిం – 2581)
 • 21- గర్వము,స్వార్థము -17:37/ 16:23/31:18(సహీహ్ ముస్లిం – 91,106)
 • 22- అబద్దపు సాక్ష్యం 25:72/(బుఖారీ- 2654)
 • 23- బైతుల్ మాల్,జకాత్ మాలెగనీమత్ లో నమ్మకద్రోహం చేయడం – 3:116(ముస్నద్ అహ్మద్ 12383)
 • 24- దొంగతనం – 5:38
 • 25- బాటసారులను దోచుకోవడం, దారి దోపిడి-5:33
 • 26- అబద్దపు ఒట్టు,ప్రమాణం – (సహీహ్ బుఖారీ-6675/2673)
 • 27- అన్యాయం చేయడం, దౌర్జన్యం చేయడం – 26-227
 • 28- ప్రజలపై అన్యాయంగా పన్ను వేయడం – 42:42(సహీహ్ ముస్లిం – 2581)
 • 29- అక్రమ సంపాధన – 2:188/ (సహీహ్ ముస్లిం 1015)
 • 30- ఆత్మహత్య – 4:29,30(సహీహ్ బుఖారీ-5778)
 • 31- అబద్దానికి అలవాటు పడిపోవడం 3:61(బుఖారీ:6094)
 • 32- ఇస్లాం ధర్మానికి విరుద్ధంగా తీర్పు – 5:44,45,47
 • 33- లంచము – 2,188(అబూదావూద్ – 3580,3541)
 • 34- స్త్రీ పురుషుల మారు వేషాలు – 4:119(సహీహ్ బుఖారీ – 5885)
 • 35- మోసం చేయడం – (సహీహ్ ముస్లిం – 101)
 • 36- ముస్లింపై కత్తి దూసి బయపెట్టడం – (సహీహ్ ముస్లిం – 101)
 • 37-దయ్యూస్(ఇంట్లో అశ్లీలాన్ని సహించే రోషము లేని మగాడు – (నసాయి,2565)
 • 38- చేసిన మేలును చాటుకునేవాడు,దెప్పిపొడిచేవాడు 2:264(నసాయి,2565,5672)
 • 39- హలాలా చేసేవాడు,చేయించుకునే వాడు – (అబూదావూద్- 2076)
 • 40- మూత్రం తుంపర్ల పట్ల అశ్రద్ధవహించేవాడు – 74:4(సహీహ్ బుఖారీ-216)
 • 41- పశువుల ముఖంపై వాతలు వేయుట,లేక కొట్టుట – (అబూదావూద్ – 2564)
 • 42- ధార్మిక విద్యను దాచుట – 2:159(అబూదావూద్ – 3664)
 • 43- అజ్ఞానులతో వాదించుటకు,విద్వాంసులపై గర్వించుటకు, ప్రజలను ఆకర్శించుట కొరకు ధార్మిక విద్యను అభ్యసించుట – (ఇబ్బెమాజహ్ – 253)
 • 44- నమ్మక ద్రోహము,వాగ్దాన భంగము – (సహీహ్ బుఖారీ – 34) 2:177 (ముస్నదె అహ్మద్ 12383)
 • 45- తోటి ముస్లింను తిట్టుట,శపించుట – (బుఖారీ 34,48) (ముస్లిం- 2581)
 • 46- విధివ్రాతను తిరస్కరించుట – 54:49
 • 47- చాడీలు చెప్పుట – 68:10-12/104:1-3/ (సహీహ్ ముస్లిం- 105)(బుఖారీ – 212)
 • 48- పొరుగువారిని తన మాటలతో చేష్టలతో బాధపెట్టుట – (సహీహ్ ముస్లిం – 46)
 • 49-పిసినారితనము, ప్రగల్భము, డాంభికము,ఆరాటము – (అబూదావూద్- 4801)
 • 50- కూపీలు లాగుట,లోపాలు వెతుకుట – 49:12
 • 51- విగ్రహాలు, చిత్రపటాలు చేయుట – సహీహ్ బుఖారీ – 5954,7042)
 • 52: శపించుట : (అబూ దావూద్ : 4905)
 • 53 : భర్త యొక్క అవిధేయత : 4:34, (బుఖారి:5193,3241) (ఇబ్నె మాజాహ్:1853)
 • 54: మరణించు వారిపై రోధించుట , బట్టలు చించుకొనుట : (సహీహ్ ముస్లిం : 67 సహీహ్ బుఖారి 1297)
 • 55: పగ పెట్టుకొనుట : 42:42/ (సహీహ్ ముస్లిం : 2865)(అబూదావూద్ : 4902)
 • 56: బలహీనుడు, బానిసలు , భార్యలు, పశువులపై దౌర్జన్యం మరియు అతిక్రమణ చేయుట (సహీహ్ ముస్లిం : 1657,1157)
 • 57: తోటి ముస్లింను ఇబ్బంది పెట్టుట శపించుట దూషించుట : 33: 58 (సహీబుఖారి:6032)
 • 58: కాలి చీలమండలం క్రింద బట్టలు వ్రేలాడదీయుట (బుఖారీ : 5787)
 • 59 బంగారం, వెండి పాత్రలలో తినటం, త్రాగటం (సహీహ్ ముస్లిం:2065)
 • 60: పురుషులు బంగారం, మరియు పట్టు వస్త్రాలు, ధరించుట (సహీహ్ బుఖారి: 5835 (తిర్మిజీ:1720)
 • 61: బానిసలు యజమాని నుండి పారిపోవుట, (సహీహ్ ముస్లిం :68,70)
 • 62 అల్లాహ్ తప్ప ఇతరుల పేరు పై బలి ఇవ్వుట: (సహీహ్ ముస్లిం:1978)
 • 63: కావాలని వేరే వారిని నా తండ్రి అని వాదించుట: (సహీహ్ బుఖారి 6766)
 • 64: అకారణంగా జమాత్ తో కలిసి నమాజ్ మానటం, జుమ్మా నమాజ్ మానటం – (సహీహ్ ముస్లిం : 865) (ఇబ్నెమజహ్ 793)
 • 65: తోటి ముస్లింని కాఫిర్ అని పిలువుట – (సహీహ్ బుఖారి :6103)
 • 66: తన వద్ద నీరు సరిపోయినప్పటికీ వేరే వారికి పోనివ్వకుండా ఆపుట (ముస్నద్ అహ్మద్ : 6782)
 • 67: ధర్మం లో వితండ వాదన, అనవసర వాదన (అబుదావూద్ 3597) (తిర్మిజి 2353)
 • 68: అల్లాహ్ యొక్క వ్యూహం నుండి నిర్లక్ష్యం వహించుట 7: 99/ 3:8 (తిర్మిజి :2401,2140)
 • 69: ముస్లింలకు విరుద్దంగా గూడాచారం చేయటం ( వీరి రహస్యాలు వారికి చెప్పటం)68:11 ( అబుదావూద్ : 3597)
 • 70: సహాబాను దూషించుట: (సహీహ్ బుఖారి: 3673)
 • 71 : కుట్ర,దగ : 35:43
 • 72: మైలు రాయిని, బాట సారుల గుర్తులను చెరుపుట (సహీహ్ ముస్లిం:1978)
 • 73: సవరము , విగ్ జోడించుట : (సహీహ్ బుఖారి 5931)
 • 74: అల్లాహ్ నియమించిన హద్దులను (శిక్షలను) రద్దు చేయమని వాదించుట ~ ఒక ముస్లిం లో లేని లోపము కల్పించుట ~బిదాత్ స్థాపించుటకు పోరాడుట(అబూ దావూద్ : 3597)
 • 75: బిదాత్ ని ప్రారంభించుట, అపమార్గం వైపు సందేశం ఇచ్చుట (సహీ ముస్లిం: 1017,2674)
 • 76: బంధుత్వాన్ని త్రెంచుట- 4:1(సహీహ్ ముస్లిం 2556)
 • 77: తోటి ముస్లింతో కొట్లాడుట – (బుఖారీ :48)

 • 4:31 – పెద్ద పాపాలకు దూరంగా ఉంటే చిన్న పాపాలు క్షమిస్తాను
 • 53:32 – పెద్ద పాపాలకు దూరంగా ఉండాలి
 • 42:37 – భాగ్యవంతులు పెద్ద పాపాలకు దూరంగా ఉంటారు

చెడు అనుమానానికి దూరంగా ఉండండి [వీడియో]

చెడు అనుమానానికి దూరంగా ఉండండి | బులూగుల్ మరాం | హదీసు 1284
https://youtu.be/yLseG7LgNmM [6 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

1284. హజ్రత్‌ అబూహురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం ప్రకాకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఇలా తాకీదు చేశారు:

దురనుమానానికి దూరంగా ఉండండి. ఎందుకంటే దురనుమానం చాలా పెద్ద అబద్ధంగా పరిగణించబడుతుంది.” (బుఖారీ, ముస్లిం)

సారాంశం: దురనుమానం ఒక పెద్ద అసత్య విషయంగా పరిగణించబడటానికి కారణం ఏమిటంటే మనిషి తనలో తానే దాన్ని పెంచి పోషించుకుంటూ పోతాడు. ఆఖరికి అసలేమీ లేని దాన్ని గురించి ఏదో ఒక సందర్భంగా నోటితో చెప్పేస్తాడు. అందుకే విద్వాంసులు దీన్ని అభాండంగా, అపనిందగా ఖరారు చేశారు. ఒకరిపై అపనింద మోపటం నిషిద్ధం కదా! దీని ద్వారా తేటతెల్లమయిందేమిటంటే దురనుమానం అపనిందకు ఆనవాలు. అపనింద మహాపరాధం. పశ్చాత్తాపం చెందనిదే ఇది క్షమార్హం కాజాలదు. అందుకే వీలయినంత వరకు దీనికి దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఎందుకంటే దురనుమానాలు, సంకోచాలు పుట్టిపెరిగే సమాజంలో సదనుమానం, సద్భావన అనేవి నిలదొక్కుకోలేవు. అలాంటి సమాజంలోని సభ్యుల మధ్య పరస్పర నమ్మకం, పరస్పర సహకార భావాల వాతావరణం కూడా ఏర్పడదు. ఒండొకరిని అడుగడుగునా శంకిస్తూ ఉంటారు. ఇది సమాజ అభ్యున్నతికి, వికాసానికి శుభ సూచకం కాదు సరికదా పతనానికి, అధోగతికి ఆనవాలు అవుతుంది. సత్సమాజ రూపకల్పనకు ఉపక్రమించినపుడు దురనుమానవు సూక్ష్మక్రిములను ఎప్పటికప్పుడు సంహరించటం అవసరం.

యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్ – బులూగుల్ మరాం – కితాబుల్ జామి
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV266FkpuZpGacbo51H-4DV3

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

ముస్లింను దూషించటం మహాపాపం.ఇక అతన్ని చంపటం అంటే అది అవిశ్వాసానికి ప్రతీక [వీడియో]

ముస్లింను దూషించటం మహాపాపం.ఇక అతన్ని చంపటం అంటే అది అవిశ్వాసానికి ప్రతీక| బులూగుల్ మరాం| హదీసు 1283
https://youtu.be/iNtNrlahhLM [9 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

1283. హజ్రత్‌ ఇబ్నె మస్‌వూద్‌ (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఇలా ప్రవచించారు:

ముస్లింను దూషించటం మహాపాపం. ఇక అతన్ని చంపటం అంటే అది అవిశ్వాసానికి, దైవధిక్కరణకు ప్రతీక” (బుఖారీ, ముస్లిం)

సారాంశం:

హదీసులో “ఫిస్ఖ్” అనే పదం ప్రయోగించబడింది. సాటి ముస్లింను దూషించినవాడు “ఫాసిఖ్‌” అవుతాడు. అంటే దైవవిధేయతా పరిమితిని దాటిపోయినవాడు, హద్దులను అతిక్రమిం చినవాడన్న మాట! హద్దులను అతిక్రమించినవాడు పాపాత్ముడు, అపరాధి అవుతాడు. ఇక ముస్లింను చంపటం అంటే విశ్వాసాన్ని (ఈమాన్‌ను) త్రోసిరాజనటమే. అకారణంగా ఎవరయినా సాటి ముస్లింను చంపడాన్ని తన కొరకు ధర్మసమ్మతం గావించుకుంటే అతడు ఇస్లాంతో తాను ఏకీభవించటం లేదని క్రియాత్మకంగా రుజువు చేస్తున్నాడు. కనుక అతని ఈ చేష్ట ‘కుఫ్ర్’ క్రిందికి వస్తుంది.

సహీహ్‌ ముస్లింలో దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఇలా ఉపదేశించారు : “నా అనుచర సమాజ సభ్యులందరూ క్షేమంగా, నిక్షేపంగా ఉండదగ్గవారే. అయితే బహిరంగంగా, నిస్సంకోచంగా పాపాలకు ఒడిగట్టేవారు మాత్రం దీనికి అర్హులు కారు.పాపాత్మునికి పాపకార్యాలను గురించి జాగరూకపరచటం గురించి పండితుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయా లున్నాయి. తబ్రానీలో హసన్‌ పరంపర ద్వారా సేకరించబడిన ఒక హదీసులో దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఈ విధంగా సెలవిచ్చారు:

“మీరు ఎప్పటి వరకు పాపాత్ముని ఘోరకృత్యాలను చెప్పకుండా ఉంటారు? అతని బండారం బయటపెట్టి తగిన శాస్తి జరిగేలా చూడండి.” ఈ హదీసు వెలుగులో దుర్మార్గుని దౌష్ట్య్రం నుండి ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండగలిగేందుకు అతని దుర్మార్గాలను ఎండగడితే అది ముమ్మాటికీ ధర్మసమ్మతమే.


యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్ – బులూగుల్ మరాం – కితాబుల్ జామి:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV266FkpuZpGacbo51H-4DV3

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్:
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

ఒక వ్యక్తి కపటి అవడానికి మూడు ఆనవాళ్ళు ఉంటాయి [వీడియో]

ఒక వ్యక్తి కపటి అవడానికి మూడు ఆనవాళ్ళు ఉంటాయి | బులూగుల్ మరాం | హదీసు 1282
https://youtu.be/SP78J9l4YSA [21 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

1282. హజ్రత్‌ అబూహురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఇలా ప్రబోధించారు:

ఒక వ్యక్తి కపటి అవడానికి మూడు ఆనవాళ్ళు ఉంటాయి –

1) మాట్లాడినపుడు అతడు అబద్ధం చెబుతాడు.
2) వాగ్దానం చేస్తే దాన్ని భంగపరుస్తాడు.
3) అతని దగ్గర ఏదన్నా అప్పగింత (అమానతు)గా పెడితే అందులో ద్రోహానికి పాల్పడతాడు
(బుఖారీ, ముస్లిం).

బుఖారీ, ముస్లింల లోనే అబ్దుల్లాహ్ బిన్‌ ఉమర్‌ (రదియల్లాహు అన్హు) కథనంలో ఇలా వుంది: “పోట్లాటకు దిగినపుడు తిట్ల పురాణం మొదలెడతాడు.”

సారాంశం: ఈ హదీసులో ‘కపటి” యొక్క నాలుగు గుర్తులు సూచించబడ్డాయి. “వాడు నమాజ్‌ చేసినప్పటికీ, ఉపవాసాలు పాటించినప్పటికీ తాను ముస్టింనని అతను ప్రకటించుకున్నప్పటికీ” (ఈ లోపాలు మాత్రం అతనిలో ఉంటాయి) అని ‘ముస్లిం’లో అదనంగా ఉంది. ఇమామ్‌ నవవీ (రహిమహుల్లాహ్) ఈ సందర్భంగా ఇలా అంటున్నారు – “చాలామంది పరిశోధకులైన విద్వాంసుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఈ అవలక్షణాలు కపటులలో ఉండేది నిజమే, కాని ఒక నికార్సయిన విశ్వాసిలో కూడా ఈ అవలక్షణాలు జనిస్తే అతను కూడా ‘కపటిలాంటివాడు” గానే భావించబడతాడు. అంటే అతని స్వభావాన్నిబట్టి ఆ పదం అతని కోసం ప్రయోగించ బడుతుంది.

కపటత్వం కు (నిఫాఖ్) సంబంధించిన క్రింది లింకులు చదవండి:

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్ – బులూగుల్ మరాం – కితాబుల్ జామి
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV266FkpuZpGacbo51H-4DV3

అసూయ సత్కార్యాలను హరించి వేస్తుంది, అగ్ని కట్టెలను భస్మీపటలం చేసినట్లే [వీడియో]

అసూయ సత్కార్యాలను హరించి వేస్తుంది, అగ్ని కట్టెలను భస్మీపటలం చేసినట్లే | బులూగుల్ మరాం | హదీసు 1277
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్) – https://youtu.be/oaEzWzJQHFo – 8 నిముషాలు

1277. హజ్రత్ అబూహురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) ఉల్లేఖించారు: దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ప్రబోధించారు: “అసూయకు దూరంగా ఉండండి ఎందుకంటే అగ్ని కట్టెలను భస్మీపటలం చేసినట్లే అసూయ సత్కార్యాలను హరించి వేస్తుంది.” (దీనిని అబూదావూద్ సేకరించారు-ఇబ్నెమాజాలోనూ హజ్రత్ అనస్ (రదియల్లాహు అన్హు)చే ఈ విధంగానే ఉల్లేఖించ బడింది)

సారాంశం: అసూయ లేక ఈర్య పెద్ద పాపాల కోవకు చెందినది. ఈర్ష్య మూలంగానే షైతాన్ తొలిసారిగా అల్లాహ్ ను ధిక్కరించాడు. ఖాబిల్ తన సోదరుడైన హాబిల్ ని అసూయతోనే హత్య చేశాడు. దైవప్రవక్త హజ్రత్ యూసుఫ్ (అలైహిస్సలాం) సోదరులు ఆయన యెడల చేసిన చెడు వ్యవహారానికి అసలు కారణం ఈ అసూయే. యూద పండితులు, అబ్దుల్లాహ్ బిన్ ఉబై వంటి కపటులు మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) పట్ల చేసిన కపట చేష్టలన్నింటికీ మూలం ఈర్ష్యే. దీనికి సంబంధించిన ఉల్లేఖనాలనేకం ఉన్నాయి. ఇది విశ్వాసానికి విరుద్ధాంశం. అందుకే దీనికి దూరంగా ఉండమని మహనీయ ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) చాలా గట్టిగా తాకీదు చేశారు.


యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్ – బులూగుల్ మరాం – కితాబుల్ జామి:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV266FkpuZpGacbo51H-4DV3

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్:
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

ఇతర ముఖ్యమైన లింకులు:

ప్రళయదినాన జుల్మ్ (అన్యాయం) అనేక అంధకారాలకు, కారుచీకట్లకు హేతువు అవుతుంది [వీడియో]

ప్రళయదినాన జుల్మ్ అనేక అంధకారాలకు, కారుచీకట్లకు హేతువు అవుతుంది | బులూగుల్ మరాం | హదీస్ 1279
https://youtu.be/FgFHZq8iK5M
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

1279. హజ్రత్ ఇబ్నె ఉమర్ (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఇలా ప్రబోధించారు:

“ప్రళయదినాన జుల్మ్ (‘అన్యాయం’) అనేక అంధకారాలకు, కారుచీకట్లకు హేతువు అవుతుంది”. (బుఖారి, ముస్లిం)

సారాంశం: హదీసులో ‘జులుం’ అనే పదం వాడబడింది. జులుం అంటే అన్యాయం అనీ, వేరొకరి హక్కును కొల్లగొట్టడమనీ అర్థం. ఈ దౌర్జన్యానికి పాల్పడినవాడు ప్రళయదినాన గాఢాంధ కారాల్లో తచ్చాడుతూ, అలుముకున్న చీకట్లలో అలమటిస్తూ ఉంటాడని హదీసు హెచ్చరిస్తోంది. జులుం అనేక రకాలు. ఈ జులుం ఒకరి ప్రాణం పట్ల జరిగినా, ధనం పట్ల జరిగినా,అల్లాహ్ యొక్క హక్కుల విషయంలో జులుం జరిగినా, దాసుల హక్కుల విషయంలో జులుం జరిగినా మొత్తానికి జులుం జులుమే. అది ముమ్మాటికీ నిషిద్ధమే (హరామే)

యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్ – బులూగుల్ మరాం – కితాబుల్ జామి:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV266FkpuZpGacbo51H-4DV3

మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ షా అల్లాహ్:
http://www.youtube.com/user/teluguislam?sub_confirmation=1

పరస్పర సంబంధాలు తెంచుకుంటే నష్టం ఏమిటి? [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్
పరస్పర సంబంధాలు తెంచుకుంటే నష్టం ఏమిటి? – వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

[6 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

%d bloggers like this: