ఖుర్’ఆన్ ఘనత [ఆడియో]

ఖుర్'ఆన్ ఘనత (Greatness Quran )
ఆడియో వినడం కోసం పైన బొమ్మ మీద క్లిక్ చెయ్యండి ..

Greatness of Al-Qur’an (ఖురాన్  ఘనత)
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Audio Courtesy: Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia.

ఆడియో వినండి / డౌన్లోడ్ చేసుకొండి : (38 నిముషాలు)


శ్రమకోర్చి ఖుర్ఆన్ పఠించే వ్యక్తి ఘనత

461. హజ్రత్ ఆయిషా (రధి అల్లాహు అన్హ) కధనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా తెలిపారు:-

“ఖుర్ఆన్ కంఠపాఠి గౌరవనీయులైన దైవదూత లాంటివాడు. అతను (ప్రళయదినాన) వారితోనే ఉంటాడు. ఖుర్ఆన్ పఠించడం తనకు ఎంతో ప్రయాసతో కూడిన పని అయినప్పటికీ, దాన్ని పఠించి కంఠస్తం చేసే వ్యక్తి రెట్టింపు పుణ్యఫలానికి అర్హుడవుతాడు.”

[సహీహ్ బుఖారీ : 65 వ ప్రకరణం – అత్తఫ్సీర్ ఖుర్ఆన్, 80 వ అధ్యాయం – ‘అబస’ సూరా]


మధురమైన, సువాసన కలిగిన నారింజపండులా ఉండండి

460. హజ్రత్ అబూ మూసా అష్ అరీ (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా తెలిపారు:-

ఖుర్ఆన్ పఠించే వ్యక్తి (విశ్వాసి) రుచిలోనూ, సువాసనలోనూ మేలు జాతికి చెందిన నారింజపండు లాంటివాడు. ఖుర్ఆన్ పఠించని విశ్వాసి (మోమిన్) రుచి ఉన్నా సువాసన లేని ఖర్జూర పండు లాంటివాడు. ఖుర్ఆన్ పఠించే కపట విశ్వాసి పరిమళం ఉన్న చేదుఫలం లాంటివాడు. ఖుర్ఆన్ పఠించని కపట విశ్వాసి సువాసన లేని చేదుగా ఉండే అడవి దోసకాయ లాంటివాడు.

[సహీహ్ బుఖారీ : 70 వ ప్రకరణం – అల్ అత్ అము – 30 వ అధ్యాయం – జిక్రిత్తామ్]

ప్రయాణీకుల నమాజ్ ప్రకరణం – 37 వ అధ్యాయం – ఖుర్ఆన్ క్రమం తప్పకుండా పఠించే వ్యక్తి ఘనత. మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-1

ఇతరములు:

తెలుగు ఖురాన్ యాప్ (Telugu Qur’an App)

(1) క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీది క్లిక్ చేసి ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండిhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.greentech.quran

ఐఫోన్ వాళ్ళు క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీద క్లిక్ చెయ్యండి :
https://itunes.apple.com/us/app/al-quran-tafsir-by-word/id1437038111

(2) యాప్ ఓపెన్ చేసిన తరువాత క్రింది విధంగా కనపడుతుంది

(3) పైన బొమ్మలో సూరహ్ ఫాతిహా లేదా ఇంకా ఏదైనా సూరహ్ క్లిక్ చెయ్యండి

quran app telugu -3

(4) పైన బొమ్మ లో A మీద క్లిక్ చేస్తే క్రింద బొమ్మ వస్తుంది

(5) పైన బొమ్మలో తెలుగు ట్రాన్స్ లేషన్ (దివ్య ఖురాన్ సందేశం) సెలెక్ట్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ప్రతి ఆయత్ కి తెలుగు అర్ధం చదువుకోవచ్చు

ఖురాన్ వీడియో : 72. Surah Al Jinn – Salah Bukhatir

Telugu Qur’an – Surah Al Jinn – Salah Bukhatir – Telugu Subtitles
http://teluguislam.net

ఖురాన్ వీడియో : 71. Surah Al Nooh – Salah Bukhatir

[Download This Video]

ఖురాన్ వీడియో : 70. Surah Al-Ma’arij (Salah Bukhaatir)

ఖురాన్ వీడియో : 70. Surah Al-Ma’arij (Salah Bukhaatir)
Reciter : Salah Bukhatir
Telugu Translation : ఆహ్సనుల్ బయాన్

[Download This Video]

ఖురాన్ వీడియో : 69. Surah Al Haaqqah (Salah Bukhaatir)

Telugu Qur’an 69. Surah Al Haaqqah – Telugu Subtitles
Reciter : Salah Bukhatir
Telugu Translation : ఆహ్సనుల్ బయాన్

[Download This Video]

ఖురాన్ వీడియో : 67. సూర అల్ ముల్క్ (Salah Bukhaatir)

Qur’an Video : 67.Surah Al Mulk – Salah Bukhatir (Telugu Subtitles)
Reciter : Salah Bukhatir
Telugu Translation : ఆహ్సనుల్ బయాన్

[Download Video Here]

[Download Telugu Translation]