[దుఆ] ఓ అల్లాహ్‌! నా శరీరంలో నాకు స్వస్థత ప్రసాదించు .. [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

అల్లాహుమ్మ ఆఫినీ ఫీ బదనీ, అల్లాహుమ్మ ఆఫినీ ఫీ సమ్‌ఈ, అల్లాహుమ్మ ఆఫినీ ఫీ బసరీ, లాఇలాహ ఇల్లా అంత, అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊజుబిక మినల్‌ కుఫ్రి వల్‌ ఫక్రి, వ అఊజు బిక మిన్‌ అజాబిల్‌ ఖబ్రి, లాఇలాహ ఇల్లా అంత. (అబూ దావూద్‌ 5090) (సహీహ్ హదీస్) – [ఉదయం 3 సార్లు, సాయంత్రం 3 సార్లు చదవాలి]

(اللّهُمَّ عافِني في بَدَني ، اللّهُمَّ عافِني في سَمْعِي ، اللّهُمَّ عافِني في بَصَرِي ، لا إلهَ إلاّ أَنْتَ. (ثلاثاً
(اللّهُمَّ إِنّي أَعوذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَالفَقْرِ ، وَأَعوذُبِكَ مِنْ عَذابِ القَبْرِ ، لا إلهَ إلاّ أَنْتَ . (ثلاثاً

ఓ అల్లాహ్‌! నా శరీరంలో నాకు స్వస్థత ప్రసాదించు, ఓ అల్లాహ్‌! నా చెవి,వినికిడిలో స్వస్థత ప్రసాదించు, ఓ అల్లాహ్‌! నా కండ్లు,దృష్టిలో స్వస్థత ప్రసాదించు, నీవు తప్ప సత్య ఆరాధ్యుడు ఎవ్వడూ లేదు.

ఓ అల్లాహ్‌! సత్యతిరస్కారం మరియు బీదరికం నుండి నీ యొక్క శరణుకోరుతున్నాను , ఓ అల్లాహ్‌! సమాధి శిక్ష నుండి నీ యొక్క శరణుకోరుతున్నాను. నీవు తప్ప సత్య ఆరాధ్యుడు ఎవ్వడూ లేడు.

ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [2:44 నిమిషాలు]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా


 

దుఆ పుస్తకాలు: 

ఉదయం, సాయంత్రం, పడుకొనే ముందు చదివే గొప్ప దుఆ (ఆడియో)

మూడు సమయాల్లో ఒక చిన్న దుఆ కానీ భావం గొప్పది

allaahumma fatir as-samaavati-2-telugu

ఆడియో వినండి :

వక్త :- ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ

<span>%d</span> bloggers like this: