తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్: పార్ట్ 29 [ఆడియో]

 

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 29
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం – 29

1) ఒక వ్యక్తి పుణ్యం మరియు పేరు ప్రఖ్యాతుల కొరకు పోరాటం చేస్తే అతనికి ఏమి దక్కుతుంది?

A) పుణ్యం – పేరు ప్రఖ్యాతులు దక్కుతాయి
B) స్వర్గం దక్కుతుంది
C) అతనికి ఏ పుణ్యం దక్కదు

2) హజ్జ్ లో ఏ ఆచరణ అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది?

A) లబ్బయిక్ అని బిగ్గరగా పలకడం – ఖుర్భానీ ఇవ్వడం
B) జమ్ జమ్ నీటిని నిలబడి త్రాగడం
C) జాగరణ చేస్తూ నమాజ్ చెయ్యడం

3) దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) తెల్పినటువంటి ” నాలుకపై సులభంగానూ ..త్రాసులో బరువుగానూ ఉండే ఆ రెండు వాక్యాలు ఏవి?

A) అల్లాహు అక్బర్
B) రబ్బనా వ లకల్ హమ్ద్
C) సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహీ సుబ్ హానల్లాహిల్ అజీం

క్విజ్ 29: సమాధానాలు & వివరణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [14:04 నిమిషాలు]


1) ఒక వ్యక్తి పుణ్యం మరియు పేరు ప్రఖ్యాతుల కొరకు పోరాటం చేస్తే అతనికి ఏమి దక్కుతుంది?

C] అతనికి ఏ పుణ్యం దక్కదు

ప్రతి కార్యానికి పునాది సంకల్పశుద్ధి. ఏ కార్యం ఎంత సంకల్ఫశుద్ధితో కూడుకొని ఉంటుందో త్రాసులో అంతే బరువుగా ఉంటుంది, అది కొంచమైనా సరే. ఒకవేళ చూపుగోలు, పేరు, ప్రఖ్యాతులతో సమ్మిళితమై ఉంటే త్రాసు తేలికగా ఉంటుంది, అది ఎంత ఎక్కువగా అయినప్పటికీ సూక్ష్మకణాలుగా, దుమ్ము, ధూళివలే అయిపోతుంది (అంటే రవ్వంత పుణ్యం లభించదు). అల్లాహ్ సుబ్ హానహు వతఆలా వద్ద కర్మల ఘనత, వాటిని చేసేవారి మనస్సులో ఉండే సంకల్పశుద్ధిని మరియు వారిలో ఉండే అల్లాహ్ పట్ల ప్రేమను బట్టి పెరుగుతూ, తరుగుతూ ఉంటుంది.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا شَيْءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا شَيْءَ لَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ

అబూ ఉమామహ్ బాహిలీ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖనం ప్రకారం, ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వద్దకు ఓ మనిషి వచ్చి, ‘ఒక వ్యక్తి పుణ్యఫలం మరియు పేరుప్రఖ్యాతులనుద్దేశించి పోరాడుతుంటే అతనికి ప్రాప్తమయ్యేదేమిటి?’ అని అడిగాడు. “అతనికి ఏ పుణ్యమూ దక్కదు” అని ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సమాధానమిచ్చారు. ఆ మనిషి తిరిగి మూడు సార్లు అదే ప్రశ్న అడిగాడు, ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం “అతనికి ఏ పుణ్యమూ దక్కదు” అని మూడు సార్లు జవాబిచ్చారు, మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇలా చెప్పారు: “అల్లాహ్ సంకల్పశుద్ధితో, ఆయన అభీష్టాన్ని కోరుతూ చేసిన సత్కార్యాన్ని మాత్రమే స్వీకరిస్తాడు”. (నిసాయి 3140, తబ్రానీ కబీర్ 7628, సహీహుల్ జామి 1856).

అబ్దుల్లాహ్ బిన్ ముబారక్ రహిమహుల్లాహ్ చెప్పారు: ‘ఒక చిన్న కార్యాన్ని సంకల్పం గొప్పదిగా, పెద్దదిగా చేయవచ్చు, ఒక పెద్ద కార్యాన్ని సంకల్పం చిన్నదిగా చేయవచ్చు’. (జామిఉల్ ఉలూమి వల్ హికం, రచయితః ఇబ్ను రజబ్ అల్ హంబలీ 1/71).

మైమూన్ బిన్ మహ్రాన్ రహిమహుల్లాహ్ చెప్పారు: ‘మీ ఆచరణలు ఉన్నవే చాలా తక్కువ, ఆ తక్కువవాటిని సంకల్పశుద్ధితో ఆచరించండి’. (హిల్ యతుల్ ఔలియా వ తబ్ ఖతుల్ అస్ఫియా, రచయితః అబూ నుఐమ్ 4/92).

ఇఖ్లాస్ (సంకల్పశుద్ధి)తో కూడుకొని ఉన్న సత్కార్యం యొక్క పుణ్యం ఎలా పెరుగుతుందో ఈ హదీసు చదవండి. అబూ హురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) ఉల్లేఖించారు: ప్రవక్త ﷺ చెప్పారు:

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالُوا: وَكَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا

“ఒక దిర్హమ్ ఒక లక్ష దిర్హములపై గెలుపొందింది”. అదెలా ప్రవక్తా! అని సహచరులు అడగ్గా, ఇలా సమాధానమిచ్చారుః “ఒక వ్యక్తి వద్ద రెండే రెండు దిర్హములు ఉండగా అతను అందులో నుండి ఒక దిర్హమ్ దానం చేశాడు, మరో వ్యక్తి తన ధన బంఢారం వైపనకు వెళ్ళి అందులో నుండి ఒక లక్ష దానం చేశాడు”.

(నిసాయి 2527, అహ్మద్ 2/379, హాకిం 1519, ఇబ్ను హిబ్బాన్ 3347, సహీహుల్ జామి 3606).

2) హజ్జ్ లో ఏ ఆచరణ అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది ?

A] లబ్బయిక్ అని బిగ్గరగా పలకడం – ఖుర్భానీ ఇవ్వడం

తిర్మిజి 827 (సహీహా 1500)లో ఉంది, అబూ బక్ర్ సిద్దీఖ్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖించారు, ‘ఏ హజ్ అత్యుత్తమైనద’ని ఎవరో అడిగినందుకు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పారు:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: العَجُّ وَالثَّجُّ.

గొంతెత్తి, బిగ్గరగా తల్బియా పలకడం మరియు ఖుర్బానీ ఇవ్వడం.

తిర్మిజి 828 (సహీ తర్గీబ్ 1134)లో సహల్ బిన్ సఅద్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖించారు, ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పారు:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا.

ఏ ముస్లిం తల్బియా చదువుతాడో అతని కుడి ఎడమ పక్కన భూమి అంతమయ్యే వరకు ఉన్న రాళ్ళు, చెట్లు మరియు మట్టిపెడ్డలన్నీ అతనితో పాటు తల్పియా చదువుతూ ఉంటాయి.

ఖుర్ఆన్లోని సూర అంబియా 21:79, సూర సబ 34:10, సూర సాద్ 38:18లో ఉంది, దావూద్ అలైహిస్సలాంతో పాటు పర్వతాలు మరియు పక్షులు కూడా తస్బీహ్ చేస్తూ ఉండేవి.

సహీ తర్గీబ్ 1137లో ఉంది: అబూ హురైరా రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖించారు, ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పారు:

“ما أهلَّ مُهِلٌّ قط إلا بُشِّرَ، ولا كَبَّر مُكَبِّرٌ قط إلا بُشِّرَ”. قيل: يا رسول الله! بالجنة؟ قال: “نعم”.

తల్బియా చదివిన మరియు అల్లాహు అక్బర్ అని పలికిన వారికి శుభవార్త ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ప్రవక్తా! స్వర్గ శుభవార్తనా? అని అడిగారు, అందుకు ప్రవక్త అవును అని చెప్పారు.

3) దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం ) తెల్పినటువంటి ” నాలుకపై సులభంగానూ ..త్రాసులో బరువుగానూ ఉండే ఆ రెండు వాక్యాలు ఏవి ?

C] సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహి సుబ్ హానల్లాహిల్ అజీమ్

సహీ బుఖారీలోని చివరి హదీసు, అబూ హురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) ఉల్లేఖించారు, ప్రవక్త ﷺ తెలిపారుః

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ الله العَظِيمِ

“రెండు పదాలున్నాయి, అవిః నాలుకపై చాలా సులభంగా, త్రాసులో బరువుగా మరియు కరుణామయునికి చాలా ప్రియమైనవి. అవేః సుబ్ హానల్లాహి వబిహందిహీ సుబ్ హానల్లాహిల్ అజీం”. (బుఖారి 6406, ముస్లిం 2694).

అనేక మందికి ఈ రెండు పదాల ఘనత తెలుసు, కాని త్రాసు బరువు కావటానికి చదివేవారు చాలా అరుదు. (మరికొందరికైతే) ఏదైనా కల్చరల్ ప్రోగ్రాముల్లో పోటాపోటీలు, కాంపిటేషన్లు జరుగుతున్నప్పుడు అందులో ఇలాంటి ప్రశ్న ఏదైనా వచ్చినప్పుడు అవి గుర్తుకు వస్తాయి. (ఇది ఎంత దారుణంॽॽॽ).

వఆఖిరు దావానా అనిల్ హందులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్

ఇతరములు :

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ (ఆడియో సిరీస్) మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/others/telugu-islamic-quiz

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్: పార్ట్ 28 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 28
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం – 28

1) అల్లాహ్ వ్రాసిన విధివ్రాత ప్రకారం ఒక విశ్వాసి ప్లేగు వంటి అంటువ్యాధుల వల్ల మరణిస్తే అది ఏ విధమైన మరణం అవుతుంది?

A) అకాల మరణం చెందినట్లు
B) షహీద్ (అమరగతి) చెందినట్లు
C) సహజ మరణం చెందినట్లు

2) ఏ కారణంగా స్త్రీలు అధికంగా నరకంలో ప్రవేశిస్తారు?

A) భర్త పట్ల అవిధేయత – కృతఘ్నత వల్ల
B) శాపనార్ధాలు – ఎత్తిపొడుపుల వల్ల
C) పై రెండూ కూడా కారణం

3) నరకంలో కాలిన కొంతకాలం తర్వాత ఎవరిని బయటకు తీసి స్వర్గంలో వెయ్యడం జరుగును?

A) అసాధ్యం ఎవ్వరినీ లేదు
B) యూదులనందరినీ
C) ఎవరి హృదయంలో గోధుమగింజంత స్వచ్ఛమైన ఏకదైవారాధన విశ్వాసం ఉందొ

క్విజ్ 28: సమాధానాలు & వివరణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [14:59 నిమిషాలు]


ఇతరములు :

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ (ఆడియో సిరీస్) మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/others/telugu-islamic-quiz

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్: పార్ట్ 27 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 27
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం – 27

1) దైవప్రవక్త (ﷺ) తెల్పిన రెండు వరాలను ప్రజలు దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు అవి ఏవి?

A) ఆరోగ్యం – తీరిక సమయం
B) అందం – యవ్వనం
C) ధనం – జీవితం

2) సూరాహ్ మూమినూన్ 23:1 నుండి 11 వాక్యాలలో ఆచరించదగిన ఆదేశాలు ఏమిటి వ్రాయండి?

ఖుర్ఆన్ చూసి పఠించి జవాబును వ్రాయండి

3) కరోనా వైరస్ నుండి రక్షణ కొరకు ప్రతీ ముస్లిం పాటించవలసిన రెండు ముఖ్య విషయాలు ఏమిటి?

A) అల్లాహ్ తో సత్సంబంధం మరియు ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు
B) హజ్ మరియు ఉమ్రా
C) ఏమీ అవసరం లేదు ఇంటి వద్ద ఉంటే చాలు!

క్విజ్ 27: సమాధానాలు & వివరణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [19:54 నిమిషాలు]


ఇతరములు :

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ (ఆడియో సిరీస్) మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/others/telugu-islamic-quiz

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్: పార్ట్ 26 [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 26
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం – 26

1) దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం ) వారు రమజాన్ నెల తర్వాత ఏ నెలలో అత్యధికంగా ఉపవాసాలు పాటించేవారు?

A) షాబాన్
B) రజబ్
C) జిల్ ఖాదా

2) మానవుల కర్మలను వారంలోని ఏ రెండు రోజుల్లో అల్లాహ్ వద్దకు సమర్పించబడుతాయి?

A) గురువారం – శుక్రవారం
B) సోమవారం – గురువారం
C) బుధవారం – ఆదివారం

3) ఏ మస్జిదులో రెండు రకాతుల నమాజు చేస్తే ఒక ఉమ్రా చేసిన పుణ్యంతో సమానం అవుతుంది ?

A) మస్జిదే అక్సా
B) మస్జిదే నబవి
C) మస్జిదే ఖుభా

క్విజ్ 26: సమాధానాలు & వివరణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [14:29 నిమిషాలు]


ఇతరములు :

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ (ఆడియో సిరీస్) మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/others/telugu-islamic-quiz

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్: పార్ట్ 24[ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

Telugu Islamic Quiz (తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్) – పార్ట్ 24
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ప్రశ్నల పత్రం – 24

1) మూసా (అలైహిస్సలాం) కాలంలో “నన్ను ముట్టుకోకండి” అని పారిపోయిన శాపగ్రస్తుడు ఎవరు ?

A) ఫిరౌన్
B) సామిరి
C) ఖారూన్

2) “అస్సలాముఅలైకుం వ రహ్మాతుల్లాహి వ బరకాతుహ్” అని చెబితే ఎన్ని పుణ్యాలు లభిస్తాయి ?

A) 1 పుణ్యం
B) 20 పుణ్యాలు
C) 30 పుణ్యాలు

3) స్వస్థత లభించే ఈ 3 విధానాలలో దైవప్రవక్త (ﷺ) వారు ఇష్టపడని ఆ ఒక్కటి ఏది ?

A) స్వల్పగా గాట్లు చేసి చెడు రక్తం తీసే ప్రక్రియ
B) కాల్చి వాతలు పెట్టె ప్రక్రియ
C) తేనె సేవించుట.

క్విజ్ 24: సమాధానాలు & వివరణ ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [20:01 నిమిషాలు]


1 ] మూసా (అలైహిస్సలాం) కాలంలో “నన్ను ముట్టుకోకండి” అని పారిపోయిన శాపగ్రస్తుడు ఎవరు?

B] సామిరి

20:95-98 قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ * قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي * قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا * إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

“సామిరీ! ఇక నీ సంగతేమిటీ?” అని (మూసా) అడిగాడు. “వారు చూడని దాన్ని నేను చూశాను. నేను దైవసందేశవాహకుని పాద ముద్రలో నుంచి ఒక పిడికెడు మన్ను తీసుకుని అందులో వేశాను. నా మనసు కూడా నాకు దీనిని సరైనదిగా సూచింపజేసింది” అని అతను జవాబిచ్చాడు. అప్పుడు మూసా,”సరే! ఇక్కణ్ణుంచి వెళ్ళిపో. నీకు శిక్ష ఏమిటంటే, నీవు జీవితాంతం ‘అమ్మో నన్ను ముట్టుకోకండి’ అని అంటూ ఉంటావు. నీ నుంచి ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ తప్పిపోని వాగ్దానం మరొకటి కూడా నీ కోసం ఉంది. ఇన్నాళ్ళూ నువ్వు అంటిపెట్టుకుని ఉన్న నీ ఆరాధ్య దేవునికి పట్టే గతేమిటో కూడా చూసుకో. మేము దాన్ని కాల్చి, భస్మం చేసి సముద్రంలో విసిరేస్తాము” అన్నాడు. యదార్థమేమిటంటే మీ అందరి ఆరాధ్యదైవం అల్లాహ్‌ మాత్రమే. ఆయన తప్ప వేరొక ఆరాధ్య దైవం లేనే లేడు. ఆయన జ్ఞానం అన్నింటినీ ఆవరించి ఉంది” (అని చెప్పాడు).

ఇమాం బిఖాఈ చెప్పారు: ఐక్యంగా ధర్మంపై ఉన్న బనీఇస్రాఈల్ ను సామిరీ విడగొట్టాడు, దుర్మార్గ చేష్టను ఉనికిలోకి తెచ్చి లీడరయ్యాడు, అందుకే అతను పాల్పడిన చేష్టకు తగిన శిక్ష అతనికివ్వడం జరిగింది, అంతకంటే ఘోర శిక్ష మరేముంటుంది? అందరికీ దూరమయ్యాడు, ఎవడిని కలుసుకోలేడు, ఎవడు వానితో కలవలేడు. ఆయుషున్నన్ని రోజులు ధూత్కరింపబడి ఒంటరితనంతో జీవించడమే.

Quarantine అంటే ఇదేనేమో ఈ రోజుల్లో చాలా వినబడుతుంది కదా, కొంచెం దూరపు, లోతు ఆలోచనతో యోచించండి. టైం సరిపోదు వివరాల్లోకి వెల్లడానికి. ప్రత్యేకంగా మా సైన్యం, మా శక్తి, మా పార్టీ, మా బాస్, మా మా అన్ని లెక్కించుకుంటూ గర్వించేవారు ఇకనైనా గుణపాఠం నేర్చుకోండి!!

వానికి ఇలా ఎందుకు జరిగింది? ఇమాం బిఖాఈ చెప్పారు: సర్వ శక్తిమంతుడు, నిజ సృష్టి కర్త అయిన అల్లాహ్ ను వదలి ఏ శక్తి లేనిదానిని ఆరాధ్యదైవంగా చేసుకున్నందుకు. అంతే కాదు అమాయక ప్రజలను సైతం ఈ దుర్మార్గం వైపునకు ఆహ్వానించినందుకు.

2 ] “అస్సలాముఅలైకుం వ రహ్మాతుల్లాహి వ బరకాతుహ్ అని చెబితే ఎన్ని పుణ్యాలు లభిస్తాయి?

C] 30 పుణ్యాలు

అబూ దావూద్ 5195లో ఉంది, షేఖ్ అల్బానీ సహీ అన్నారు: ఇమ్రాన్ బిన్ హుసైన్ ఉల్లేఖించారు:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَشْرٌ» ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: «عِشْرُونَ» ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: «ثَلَاثُونَ»

ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వద్దకు ఒక వ్యక్తి వచ్చి అస్సలాముఅలైకుమ్ అని అన్నాడు. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అతనికి సమాధానం ఇచ్చారు. ఆ వ్యక్తి కూర్చున్నాడు. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం 10 పుణ్యాలు అన్నారు. ఆ తరువాత మరో వ్యక్తి వచ్చాడు, అతడు అస్సలాము అలైకుమ్ వ రహ్మతుల్లాహ్ అన్నాడు. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అతనికి సమాధానం ఇచ్చారు. ఆ వ్యక్తి కూర్చున్నాడు. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం 20 పుణ్యాలు అన్నారు. మరో వ్యక్తి వచ్చి అస్సలాము అలైకుమ్ వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతుహు అని అన్నాడు. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అతనికి సమాధానం ఇచ్చారు. అతడు కూర్చున్నాడు. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం 30 పుణ్యాలు అన్నారు.

قَالَ الْقَفَّالُ [أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي المعروف بـ “القفال الكبير 291هـ – 365هـ (904 – 976 م)] فِي فَتَاوِيهِ تَرْكُ الصَّلَاةِ يَضُرُّ بِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ … لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِي التَّشَهُّدِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَيَكُونُ مُقَصِّرًا بِخِدْمَةِ اللَّهِ وَفِي حَقِّ رَسُولِهِ وَفِي حَقِّ نَفْسِهِ وَفِي حَقِّ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِذَلِكَ عُظِّمَتِ الْمَعْصِيَةُ بِتَرْكِهَا
وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ السُّبْكِيُّ أَنَّ فِي الصَّلَاةِ حَقًّا لِلْعِبَادِ مَعَ حَقِّ اللَّهِ وَأَنَّ مَنْ تَرَكَهَا أَخَلَّ بِحَقِّ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ مَضَى وَمَنْ يَجِيءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِوُجُوبِ قَوْلِهِ فِيهَا السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ [فتح الباري 2/317]

సహీ బుఖారీ యొక్క ప్రక్యాతి గాంచిన వ్యాఖ్యానకర్త ఇమాం ఇబ్ను హజర్ అస్కలానీ ఫత్హుల్ బారీ 2/317లో తెలిపారు: ఇమాం ఖఫ్ఫాల్ రహిమహుల్లాహ్ తన ఒక ఫత్వాలో చెప్పారు: ఒక్క వ్యక్తి నమాజు వదలడం వల్ల ముస్లిములందరికీ నష్టం జరుగుతుంది, ఎందుకనగా నమాజీ … తషహ్హుద్ లో అస్సలాము అలైనా వఅలా ఇబాదిల్లాహిస్సాలిహీన్ అనడం తప్పనిసరి, నమాజు చేయని వ్యక్తి ఇది అనలేదు గనక అతడు, అల్లాహ్ పట్ల, ప్రవక్త పట్ల, స్వయం తన పట్ల మరియు ముస్లిములందరి పట్ల కొరత చేసినవాడయ్యాడు. అందుకే నమాజు వదలడం మహా ఘోరమైన పాపంగా పరిగణించడం జరిగింది.

ఇమాం సుబ్కీ రహిమహుల్లాహ్ చెప్పారు: నమాజులో అల్లాహ్ హక్కుతో పాటు దాసుల హక్కు కూడా ఉంది. ఎవరు దానిని వదిలారో అతడు గతంలో చనిపోయిన మరియు ప్రళయం వరకు వచ్చే విశ్వాసులందరి హక్కును కాజేసినవాడవుతాడు. ఎందుకనగా తషహ్హుద్ లో అస్సలాము అలైనా వఅలా ఇబాదిల్లాహిస్సాలిహీన్ అనడం విధిగా ఉంది.

3 ] స్వస్థత లభించే ఈ 3 విధానాలలో దైవప్రవక్త (ﷺ) వారు ఇష్టపడని ఆ ఒక్కటి ఏది?

B] కాల్చి వాతలు పెట్టె ప్రక్రియ

“يجوز كي المريض بالنار لعلاجه إذا احتاج إلى ذلك ، ويرجى أن ينفعه الله به ؛ لما ثبت عن جابر بن عبد الله قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه ، وما ثبت من أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما رُمي ، كواه النبي صلى الله عليه وسلم . بمشقص (نوع من السهام) في أكحله ، ولما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة ، وقال : حسن غريب ، ولما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الشفاء في ثلاثة : شربة عسل ، وشرطة محجم ، وكية نار ، وأنهى أمتي عن الكي) وفي لفظ آخر : ( وما أحب أن أكتوي ) فدل فعله وإخباره صلى الله عليه وسلم ، بأنه من أسباب الشفاء على جواز العلاج به عند الحاجة إليه ، وأما نهيه أمته عن الكي فيحمل على ما إذا لم يحتج إليه المريض ؛ لإمكان العلاج بغيره ، أو على أن العلاج به خلاف الأولى والأفضل ؛ لما فيه من زيادة الألم والشبه بتعذيب الله العصاة بالنار ، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأنه لا يحب أن يكتوي ، وأثنى على الذين لا يكتون ؛ لكمال توكلهم على الله ، وينبغي أن يتولى ذلك خبير بشؤون الكي ؛ ليكوي من يحتاج إلى هذا النوع من العلاج في الموضع المناسب من جسده ، ويراعى ظروف المريض وأحواله ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء” ( 25/6(.

وَلِهَذَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ فِي أَمْثَالِهَا آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ [فتح الباري 10/138]

దీని గురించి సంక్షిప్తం విషయం ఏమిటంటే

కాల్చి వాతలు పెట్టి చికిత్స చేయించడం హరాం (నిషిద్ధం) ఏమీ కాదు. అందుకే ప్రశ్నలో కూడా ఇష్టపడని అని పెట్టడం జరిగింది. సహీ బుఖారీ 5680, మరియు సహీ ముస్లిం 2205లో చికిత్స కొరకు ఈ మూడు పద్ధతులు ఉపయోగించవచ్చు అని చెప్పారు ప్రవక్త: తేనె త్రాగడం, కప్పించడం (Cupping, సూదులు పొడిచి, కప్ పెట్టి చెడు రక్తం తీయడం). వేడి వాతలు పెట్టడం. వెంటనే చెప్పారు. నేను వాతలు పెట్టడాన్ని ఇష్టపడను (బుఖారీ 5683, ముస్లిం 2205), మరో ఉల్లేఖనంలో ఉంది: మిమ్మల్ని కూడా వాతలు పెట్టడడం నుండి ఆపుతున్నాను.

కాని ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం స్వయంగా అస్అద్ బిన్ జురారాకు వాతలు పెట్టారు. (తిర్మిజి 2050, మిష్కాత్ 4534).
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ»

అలాగే సహీ ముస్లిం 2207లో ఉంది: ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉబై బిన్ కఅబ్ వద్దకు ఒక వైద్యుడిని పంపారు, అతను నరాన్ని కోసి అక్కడ వాత పెట్టాడు.
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ»

సహీ ముస్లిం 2208లోనే ఉంది ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం స్వయంగా సఅద్ బిన్ ముఆజ్ కు వాత పెట్టారు.

ప్రవక్త స్వయంగా వాత పెట్టినవారు, దీని గురించి వైద్యుణ్ణి పంపినవారు మళ్ళీ దీని నుండి ఆపారు, దీనిని ఇష్టపడలేదంటే: విషయం అర్థం చేసుకోండి!
1- వాత పెట్టడంలో అవస్త, నొప్పి ఉంటుంది గనక ప్రవక్త ఇష్టపడలేదు.
2- దీని తప్ప వేరే ఏ చికిత్స ప్రయోజనకరంగా లేకుంటే దీని ద్వార చికిత్స చేయవచ్చు.
3- దీనికి బదులుగా వేరే దేని ద్వారానైనా (అంటే ధర్మపరమైన) చికిత్స సాధ్యమైతే అదే చేయడం మేలు, ఉత్తమం.
4- ఇందులో అల్లాహ్ పాపాత్ములకు అగ్ని ద్వారా శిక్ష ఇచ్చే అటువంటి పోలిక ఉంది.
5- డెబ్బై వేల మంది లెక్క, శిక్ష లేకుండా స్వర్గంలో వెళ్ళేవారి ఉత్తమ గుణాల్లో ఒకటి వాతలు పెట్టే, పెట్టించే వారు కాకపోవడం. (బుఖారీ 5705, ముస్లిం 218).

ఇతరములు :

తెలుగు ఇస్లామిక్ క్విజ్ (ఆడియో సిరీస్) మెయిన్ పేజీ :
https://teluguislam.net/others/telugu-islamic-quiz

నిఖా హలాలా ధర్మపరమైనది కాదు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

నిఖా హలాలా ధర్మపరమైనది కాదు (لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِِّّلَ وَالْمُحَلََّّلَ لَهُ)

మన సమాజంలో హలాలా పేరు మీద విడాకులు పొందిన భార్యపై మహా అన్యాయం జరుగుతుంది. దాని వాస్తవం, ధర్మంలో దాని గురించి వచ్చిన ఆదేశాలు ఇందులో తెలుసుకోండి.

ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [6:57 నిమిషాలు]


హలాలా అంటే ఏమిటి!? హలాలా ధర్మ సమ్మతమేనా!?

ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా వ్యాపిస్తున్న ధర్మం ఇస్లాం. ఇస్లాం ధర్మాన్ని అడ్డుకోవటానికి ముస్లిమేతరులు చేస్తున్న అసత్య ప్రచారాల్లో ఒకటి హలాలా! ఇంతకి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మిడియా ముస్లింలపై హలాలా విషయాన్ని ఎందుకు ప్రస్తావిస్తుందో తెలుసుకుందాము. ముస్లిమేతురుల అపోహాలు దూరం చేయడానికి ఈ చిన్న ప్రయత్నాన్ని అల్లాహ్ స్వికరించుగాక ఆమీన్.

హలాలా’ను అరబిక్ లో “తహలీల్” అని కూడా అంటారు. హలాలా రెండు రకాలు వుంది:

1) హలాలా ధర్మసమ్మతమైనది.
2) హలాలా ధర్మ నిషిద్దం మరియు బహుచెడ్డది, నీచమైనది, అధర్మమైనది, శపించబడినది.

తలాక్ అనే అంశంతో హలాలా అనేది ఇమిడి వుంది.

1) ధర్మ సమ్మతమైన హలాల అంటే: ఇస్లామీయ పద్దతిలో భర్త తన భార్యకు వేర్వేరు సందర్భాల్లో రెండు సార్లు విడాకులిచ్చిన తర్వాత ఏలాంటి హలాలా అవసరం లేకుండా తిరిగి భార్యగా ఉంచుకునే అనుమతి ఉంది. దీనికి సంబంధించిన పద్ధతి, నిర్ణిత గడువు, గడువు దాటితే ఏమి చేయాలి అన్న వివరాలు సూర బఖర, సూర నం. 2 ఆయతు 228, 229 మరియు 232లో చూడవచ్చు.

ఎప్పుడైతే భర్త మూడవసారి తలాక్ ఇస్తాడో ఆ తరువాత ఆ భార్య ఈ భర్తకు భార్యగా వుండదు. ఇది సూర బకర ఆయాతు 230 లో చెప్పబడింది.

మరి ఆమెకు (మూడవసారి) గనక విడాకులిస్తే, ఆ స్త్రీ ఇతనిని తప్ప వేరొక వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోనంతవరకూ ఇతని కోసం ఆమె ధర్మసమ్మతం కాజాలదు. (సూర బఖర 2:230)

ఇస్లాం పరంగా వారిరువురు విడిపోయారు భార్య భర్తలుగా లేరు. ఇస్లాంలో ఈ విడాకులు తీసుకున్న భార్య, భర్తలు మళ్ళీ కలిసి బ్రతకాలి జీవించాలంటే ఒకే ఒక పద్దతి వున్నది. దానినే ధర్మపరమైన హలాలా అంటారు.

అదేమిటంటే: ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి తన ఇష్టంతో, ధర్మపరంగా విడాకులు పొందిన ఈ స్త్రీని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు. ఈ కొత్త దంపతుల ఇరువురీ ఉద్దేశం అల్లాహ్ దయతో కలిసి సంతోషంగా జీవించాలన్నదే. అలా జీవితం జరుగుతూ… వున్న సమయంలో ఆ రెండవ భర్త చనిపోయిన కారణంగానో.. లేక మరి ఏదైనా ఆటంకం వల్లనో.. జీవనం సాగడం ఇబ్బందికరంగా మారితే.. ఆ రెండవ భర్త కూడా ఇస్లామీయ పద్దతిలో మూడవసారి తలాక్ విడాకులు ఇచ్చేశాడు, లేదా ఆమె ఖులఅ తీసుకొని భర్తలేని జీవితం గడపుతుంది.

…ఇలా కొన్ని రోజుల తరువాత తన మొదటి భర్త కు తెలిసి తాను పెళ్ళి చేసుకుంటానని కబురు(వార్త) పంపితే ఆ స్త్రీ అతనితో వివాహానికి సిద్దమైతే మళ్ళీ కొత్తగా మహర్ ను చెల్లించి, కొత్తగా వివాహం చేసుకుంటాడు. దీనిని ఇస్లామీయ భాషలో ‘ధర్మసమ్మతమైన హలాలా’ అరబీలో తహలీల్ జాయిజ్ అంటారు. సూర బకర ఆయాత్ 230 లో దీని ప్రస్తావన వుంది.

మరి ఆమెకు (మూడవసారి) గనక విడాకులిస్తే, ఆ స్త్రీ ఇతనిని తప్ప వేరొక వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోనంతవరకూ ఇతని కోసం ఆమె ధర్మసమ్మతం కాజాలదు. ఆ తరువాత అతను (రెండవ భర్త) కూడా ఆమెకు విడాకులిస్తే, మళ్ళీ వీరిద్దరూ అల్లాహ్‌ (విధించిన) హద్దులకు కట్టుబడి ఉండగలమన్న నమ్మకం ఉండి వివాహ బంధంలోకి రాదలిస్తే అందులో తప్పులేదు. ఇవి అల్లాహ్‌ విధించిన హద్దులు. తెలుసుకోగలవారికి ఆయన వీటిని స్పష్టపరుస్తున్నాడు. (సూర బఖర 2:230)

ఇలాంటి ఓ ప్రస్తావన హదీసులో స్పష్టంగా వచ్చి వుంది. సహీ బుఖారీ 5011, ముస్లిం 1433.

2) రెండవ హలాలా ధర్మ నిషిద్దం మరియు బహుచెడ్డది, నీచమైనది, అధర్మమైనది, శపించబడ్డది. అంటే ఈ రోజుల్లో కొందరూ ఒకేసారి ఒకే సంధర్బంలో ఒకటి కన్న ఎక్కువ సార్లు మూడు అంత కన్నా ఎక్కువ సార్లు తలాక్ తలాక్ తలాక్ అనేస్తారు. ఆ తరువాత భర్త పశ్చత్తాపపడతాడు. క్షణికావేశంలో, కోపావేశంలో చెప్పానని బాదపడతాడు. మరి వారి వారి పెద్దలు తలాక్ అయిపోయింది మీరు కలిసివుండలేరు. కలిసి బ్రతకకూడదని నిర్ణయిస్తారు.

మీరు మళ్ళీ కలిసి జీవించాలనుకుంటే ఒక రాత్రి గురించి లేదా రెండు మూడు రాత్రుల గురించి వేరే ఇతర పురుషుడు వివాహం చేసుకుంటే ఆమె అతనితో సంసారం గడిపిన తరువాత మళ్ళీ అతడు విడాకులు ఇస్తే అప్పుడు మొదటి భర్త మళ్ళీ వివాహం చేసుకోవచ్చు అని ప్రకటిస్తారు.

ఇక్కడ చూడడానికి ధర్మసమ్మతమైన హలాలా అదర్మమైన హలాలా రూపం ఒకటేగా కనిపిస్తుంది. కాని భూమ్యాకాశాల కంటే ఎక్కువ వ్యత్యాసం వాటి మధ్య ఉన్నది.

మొదటి రకంలో రెండవ భర్త ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా, విడాకులు ఇచ్చే ఉద్దేశం లేకుండా, జీవితం గడిపే ఉద్దేశంతో వివాహం చేసుకుంటాడు కాని దురదృష్టవశాత్తు అతను చనిపోయినందుకు, ఏదైనా వైవాహిక జీవితంలో ఆటంకం వల్ల విడాకులు పొంది ఆ స్త్రీ ఒంటరిగా అయిపోయి, సమాజంపై భారమవకుండా ఉండడానికి మళ్ళీ మొదటి భర్త కొత్తగా వివాహం చేసుకోవచ్చు అని అనుమతి ఇవ్వడం జరిగినది.

కాని రెండవది అలా కాదు, ఇందులో అన్ని చెడులే చెడులున్నాయి. మొదటివాడు ఆవేశం తో తలాక్ ఇచ్చేశాడు, అదీ నిషిద్దం. ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు తలాక్ అని చెప్పాడు, అదీ నిషిద్దం. మరియు ఒకే సందర్బంలో ఒకే చోట ఒకటి కన్నా ఎక్కవ సార్లు తలాక్ చెప్పాడు, ఇదీ నిషిద్ధం. అది మూడు సార్లు తలాక్ అయింది అనుకోవడం జరుగుతుంది, ఇదీ తప్పు. భార్య విడిపోయిందని భావించటం, భార్యతో కలిసి జీవించలేను అనుకోవటం ఇది ఇస్లాంకు విరుద్దం.

దానిపై అమాయకురాలైన, ఏ తప్పు లేని భార్యను ఒకటి లేదా కొన్ని రాత్రుల కొరకు అక్రమంగా వేరేవాని పడకపై పడుకోడానికి ప్రేరేపిస్తూ దానికి హలాల అని పేరు ఇవ్వడం ఇదీ హరాం, తప్పుడు విధానం. ఈ విధంగా జరిపించబడే నికాహ్ అసలు నికాహ్ కానే కాదు. అదొక ప్రహసనం. దురద్దేశంతో కూడుకున్న చేష్ట, దైవాజ్ఞలతో చెలగాటం! ఇంకా సూటిగా చెప్పాలంటే అది వ్యభిచారం.

దుష్ట సంకల్పంతో ‘హలాలా’ చేయించినందున ఆ స్త్రీ తన మొదటి భర్త కోసం హలాల్ (ధర్మ సమ్మతం ) కాజాలదు!!

ఈ స్త్రీ ఏ తప్పు చేయకుండా పాపం తను వేరే పురుషునితో వివాహం చేసుకొని లైంగిక జీవనం చేయడం సమాగమం జరపటం ఎంత నీచమైన పని. అందుకే ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఎంతో కఠినంగా దీనిని నిషేధించారు.

అబూదావూద్ హదీసులో ఇలా వుంది. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ఉపదేశించారు: “హలాల చేసేవారు మరియు చేయించేవారు ఇరివురిని అల్లాహ్ శపించాడు.” (హదీసు అబూదావూద్: 2076# ఇమామ్ అల్బాని సహీహ్ అని చెప్పారు.)

తిర్మిజి, నిసాయి హదీసులో ఇలా వుంది: “హలాలా చేసేవారు, చేయించేవారిని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం శపించారు.”

హదీస్ తిర్మిజి : 1120 సహీహ్, నిసాయి:3416, ఇబ్నె జారూద్: 684# షేఖ్ జుబేర్ అలీ జై రహ్మతుల్లాహి అలైహి గారు హసన్ గా ఖరారు చేశారు.

హలాలా చేసేవారు, చేయించేవారిని ప్రవక్త సల్లలాహు అలైహి వసల్లం ధూత్కరించారు.

అలాగే హజ్రత్ ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్ రజియల్లాహు అన్హు గారిని మూడు తలాక్ ల విషయంలో దలీల్ గా చూపేవారు స్వయంగా ఉమర్ రజియల్లాహు అన్హు హలాల విషయంలో ఏమన్నారో తెలుసుకొని బుద్ధి తెచ్చుకోవాలి.

హజ్రత్ ఉమర్ రజియల్లాహు అన్హు ఇలా అన్నారు: “ఎవడు తన భార్యను హలాలా కోసం నికాహ్ చేయిస్తాడో వాస్తవానికి అతడు వ్యభిచారానికి పాల్పడుతున్నాడు. హలాల్ చేసేవాడు అతడు వివాహితుడైతే వ్యబిచారికి ఏ శిక్ష అయితే పడుతుందో అదే (రాళ్ళతో రువ్వి) మరణశిక్షను విధిస్తాను అని చెప్పారు“. (ముసన్నఫ్ ఇబ్నె అబి షైబా : 1/293)

హజ్రత్ ఉమర్ రజియల్లాహు అన్హు చెప్పారు: “హలాలా చేసేవాడు మరెవరి గురించైతే చేయడం జరుగుతుందో వారిద్దరిని “రజ్మ్” చేయిస్తాను. అంటే వివాహితుడైన వ్యభిచారిపై విధించబడే రాళ్ళతో కొట్టే శిక్ష.”

అలాగే నాలుగు మస్లక్ వారిలో మాలికీ, షాఫిఈ, హంబలీ మరియు హనపీ మసలక్ లోని అగ్ర నాయకులైన ఇమామ్ అబూ హనీపా (రహిమహుల్లాహ్) శిష్యుడు అబూ యూసుఫ్ గారు హలాలా గురించి ఇలా అన్నారు: “హలాలా అనేది అదర్మం, నీచము, తుచ్చము, అల్లకల్లోలము, సంక్షోభం.”


టెక్స్ట్ సంకలనం :సోదరుడు  సౌలద్దీన్ ఖాసీం
రివ్యూ చేసిన వారు: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

 

ప్రవక్త వారి సంఘంలో కొందరు “ఔసాన్” (విగ్రహాలను) పూజిస్తారు – ఇమామ్ అస్-సాదీ

బిస్మిల్లాహ్

23 వ అధ్యాయం
ప్రవక్త వారి సంఘంలో కొందరు “ఔసాన్” (విగ్రహాలను) పూజిస్తారు

ఏకత్వపు బాటకు సత్యమైన మాట (అల్ ఖౌలుస్ సదీద్ షర్హు కితాబిత్ తౌహీద్)
షేఖ్ అబ్దుర్ రహ్మాన్ అస్సఅదీ రహిమహుల్లాహ్
తెలుగు అనువాదం: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

The famous commentary of Shaykh as-Sa’di of the book Kitab at-Tawhid of Muhammad ibn Abdul Wahhab.


أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

అల్లాహ్ ఆదేశం: “గ్రంథజ్ఞానంలో కొంత భాగం ఇవ్వబడిన వారిని నీవు చూడలేదా? వారి పరిస్థితి ఎలా వుందంటే, వారు “జిబ్త్ “ను “తాగూత్” ను నమ్ముతారు.” (నిసా 4:51).

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ

మరో ఆదేశం: “అల్లాహ్ వద్ద ఎవరి ముగింపు అవిధేయుల ముగింపు కంటే కూడా హీనతరంగా ఉంటుందో వారిని గురించి తెలియజేయనా? వారు అల్లాహ్ శాపగ్రస్తులు. వారిపై ఆయన ఆగ్రహం విరుచుకు పడింది. వారు కోతులుగా, పందులుగా చెయ్యబడ్డారు. వారు తాగూత్ దాస్యం చేశారు.” (మాఇద 5:60).

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا

మరో చోట: “కాని ఈ వ్యవహారంలో పై చేయిగా ఉన్నవారు, “మేము వారిమీద ఒక ఆరాధనా మందిరాన్ని నిర్మిస్తాము” అని అన్నారు.” (కహఫ్  18:21).

అబూ సయీద్  ఖుద్రీ (రదియల్లాహు అన్హు) ఉల్లేఖించారు, ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం)  చెప్పారు:

“మీరు తప్పకుండా పూర్వీకుల (అంటే గత మతస్థుల) జీవన విధానాలను బాణం, బాణంకు సమానం ఉన్నట్లు అనుసరిస్తారు. చివరికి వారు ఉడుము కన్నంలోకి దూరితే, వారి వెంట మీరు కూడా అందులోకి దూరుతారు”. సహచరులు ఈ మాట విని దైవప్రవక్తా! “ఏమిటీ మేము యూదుల్ని, క్రైస్తవుల్ని అనుసరిస్తామా?” అని అడిగారు (ఆశ్చర్యంతో). దానికి దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం): “మరి ఎవరు అనుకుంటుకున్నారు?” అని అన్నారు. (బుఖారి, ముస్లిం).

సౌబాన్ (రదియల్లాహు అన్హు) కథనం: ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ఇలా తెలిపారు:

“అల్లాహ్ నా కొరకు భూమిని చుట్టి దగ్గరికి చేశాడు. నేను దాని తూర్పు పడమర అంతా చూశాను. నా ఎదుట చుట్టబడిన భూమి అంతటిలో నా అనుచర సంఘం చేరుకుంటుంది. నాకు ఎర్రని, తెల్లని రెండు ధన భండారాలు ఇవ్వబడినవి. నేను నా ప్రభువుతో ఇలా వేడుకున్నాను: “నా అనుచర సంఘాన్ని అనావృష్టి (ఖహత్) ద్వారా నశింపజేయకు. వారిపై గెలిచి, వారిని అణచివేసే ముస్లిమేతరులైన శత్రువులకు వారిపై విజయం ప్రసాదించకు”. అప్పుడు నా ప్రభువు అన్నాడు: “వారిని అనావృష్టితో నశింపజేయను. ముస్లిమేతరులైన శత్రవులకు వారిపై ఆధిపత్యం ఇవ్వను. వారంతా ఏకమై వచ్చినప్పటికీ. ఇది వారిలో ఒకడు మరొకడ్ని నాశనం జేసి, ఖైదీలుగా చేయకుండా అందరు ఏకమై ఉన్నంత వరకు”. (ముస్లిం).

ఇదే హదీసును బర్ ఖాని ఉల్లేఖించారు, అందులో ఇంకా ఇలా వుంది. ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) చెప్పారు:

“నేను నా అనుచర సంఘం పట్ల వారిలోని దుర్మార్గులైన నాయకులు, పండితులతో భయపడుతున్నాను. వారిపై ఒకసారి కత్తి పడిందంటే ప్రళయం వరకు లేపబడదు. నా అనుచర సంఘంలోని ఒక చిన్న సమూహం ముష్రికులతో కలువని వరకు, మరొక సమూహం విగ్రహాలను పూజించని వరకు ప్రళయం సంభవించదు. నా అనుచర సంఘంలో 30 అసత్యవాదులు వస్తారు. వారిలో ప్రతి ఒక్కడు తనే ప్రవక్త అని అరోపణ చేస్తాడు. నేను చిట్టచివరి ప్రవక్తని. నా తరువాత ఏ ప్రవక్త రాడు. ఎల్లకాలం, ఎల్లవేళల్లో సత్యం, ధర్మంపై ఒక సంఘము ఉండే ఉంటుంది. వారికి దైవ సహాయం లభిస్తూనే ఉంటుంది. ఆ సంఘాన్ని వదలి వెళ్ళినవాడు దానిని ఏ మాత్రం హాని కలిగించలేడు. చివరికి ప్రళయం సంభవిస్తుంది”.

ముఖ్యాంశాలు:

1. సూరె నిసా ఆయతు భావం.

2. సూరె మాఇద ఆయతు భావం.

3. సూరె కహఫ్ ఆయతు భావం.

4. ఇది చాలా ముఖ్య విషయం : ఇందులో జిబ్త్, తాగూత్ పై విశ్వాసం అంటే ఏమిటి? అది హృదయాంతర విశ్వాసమా? లేక అది మిథ్యం , అసత్యం అని తెలిసి, దానితో ప్రేమ, ఇష్టం లేనప్పటికి కేవలం దాన్ని అనుసరించిన వారితో సంబంధమా?

5. అవిశ్వాసుల అవిశ్వాసం తెలిసి కూడా వారు విశ్వాసులకన్నా ఉత్తమమైన మార్గంపై ఉన్నారన్న యూదుల మాట కూడా తెలిసింది.

6. ఒక ముఖ్య విషయం అది ఈ అధ్యాయంలో ఉద్దేశించినది. అది అబూ సఈద్ హదీసులో వచ్చినది; ప్రవక్త అనుచర సంఘంలో కొంత మంది గత మతస్తులను అనుసరిస్తారు.

7. వీరిలో కొంత మంది విగ్రహ పూజారులు అవుతారు.

8. విచిత్రమైన విషయం : ప్రవక్తలు అని ప్రకటన చేసేవారు వస్తారు. ఉదా: ముఖ్తార్ అబూ ఉబైద్ సఖఫీ. అతడు “లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్”ను చదివి, ప్రవక్త అనుచర సంఘంలోనివాడయి, ముహమ్మద్ ప్రవక్తను సత్యప్రవక్త, చివరి ప్రవక్త అని, ఖుర్ఆన్ సత్యం అని నమ్మి కూడా వాటికి వ్యెతిరేకించి తానే ప్రవక్త అని ప్రకటించుకున్నాడు. అతడు ప్రవక్త సహచరుల చివరి జీవితకాలంలో పుట్టినవాడు. అతన్ని చాలా మంది అనుసరించారు.

9. ఇంతకు ముందు కాలంలో జరిగినట్లు ఇస్లాం ధర్మం నశించిపోదు. ఎల్లప్పుడు దానిని అనుసరించేవారు కొందరు ఉంటారు అన్న శుభవార్త ఉంది.

10. వారు సంఖ్యలో అల్పులయినప్పటికీ వారిని విడనాడినవాడు, వ్యెతిరేకించినవాడు వారికి ఏ హానీ కలిగించలేడు అన్న గొప్ప సూచన ఉంది.

11. ఇది ప్రళయము వరకు ఉండును.

12. ఇందులో ఉన్న గొప్ప సూచనలు:

  • అల్లాహ్, ప్రవక్తకు తూర్పు, పడమర వరకు ఉన్న భూమిని దగ్గరికి చేశాడు. ప్రవక్త ఈ దాని గురించి తెలిపిన విషయం నిజమయింది. (అంటే తూర్పు, పడమరలో ఇస్లాం వ్యాపించింది). ఉత్తరం, దక్షిణం గురించి ఇలా ఏమి తెలుపలేదు.
  • రెండు ధనభండారాలు లభించాయి అని తెలిపారు.
  • ప్రవక్త చేసిన రెండు దుఆలు అల్లాహ్ స్వీకరించాడు.
  • పరస్పర యుద్ధాలకు, వినాశనాలకు గురికాకూడదు అన్న మూడవ దుఆ అల్లాహ్ స్వీకరించలేదు.
  • వారి పై కత్తి నడిచిందంటే అగదు అన్నది కూడా సత్యమైంది.
  • పరస్పరం హత్యయత్నాలు, ఖైదీలు చేయడం జరుగతుంది అన్న విషయం తెలిసింది.
  • అనుచర సంఘం పై భ్రష్టనాయకుల, పండితుల (మౌల్వీల) భయం ఉంది అని తెలిపారు.
  • వీరిలో తానే ప్రవక్త అని ఆరోపించేవారు వస్తారు అన్న సూచన ఉంది.
  • అల్లాహ్ సహాయం పొందే ఒక సమూహం ధర్మం వైపు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందన్న శుభవార్త ఇచ్చారు. ప్రవక్త తెలిపిన పై సూచనలు మన బుద్ధిజ్ఞానంతో ఆలోచిస్తే అసంభవం అని అంటామేమో, కాని అవి పూర్తిగా నిజమైనాయి.

13. ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) తన అనుచర సంఘం పట్ల భయం మార్గభ్రష్టులైన పండితులతో మాత్రమే ఉంది అని తెలిపారు.

14. విగ్రహ పూజ యొక్క భావాన్ని వివరించారు. (అది అల్లాహ్ యేతరులకు రుకూ, సజా చేయడమే కాదు. వారు హలాల్ చేసినదాన్ని హలాల్, హరాం చేసినదాన్ని హరాంగా నమ్ముట కూడా).

తాత్పర్యం: (అల్లామా అల్ సాదీ) :

ఈ అధ్యాయం యొక్క ఉద్దేశం ముస్లిం సంఘంలో సంభవించిన షిర్క్ నుండి హెచ్చరించడం. ఇది ముస్లిం సమాజంలో వ్యాపించింది. అదే విధంగా “లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్” నోటితో పలికి, తనకు తాను ముస్లిం అని చాటుకున్న వ్యక్తి, దానికి వ్యెతిరేకమున్న: సమాధిలో ఉన్నవారితో దుఆ, మొరపెట్టు కొనుట లాంటి పనులు చేసి, దానికి వసీల అన్న పేరు పెడితే అతని తౌహీద్ లో ఏలాంటి తేడా ఉండదు అని అన్నవారి ఖండన కూడా ఇందులో ఉంది.

“వసన్” అంటే: అల్లాహ్ తప్ప పూజింపబడే వారు. అందులో పూజింపబడే చెట్లు, రాళ్ళు (సమాధులపై ఉన్న) నిర్మాణాలు. ఇంకా ప్రవక్తలు, పుణ్యాత్ములు,దుష్టులు అన్నీ వస్తాయి. ఇబాదత్ కేవలం అల్లాహ్ హక్కు. అల్లాహ్ తప్ప ఇతరులతో దుఆ చేయువాడు, లేక వారిని ఆరాధించేవాడు, వారిని “వసన్” (విగ్రహంగా, ఆరాధ్యదైవంగా) చేసుకున్నవాడయ్యాడు. అందువల్ల అతను ఇస్లాం నుండి దూరమవుతాడు. తనకు తాను ముస్లిం అని చెప్పుకున్నా లాభం లేదు. తమను తాము ఇస్లాం వైపుకు అంకితం చేసుకున్న అవిశ్వాసులు, నాస్తికవాదులు, తిరస్కారులు, కపట విశ్వాసులు (మునాఫిఖులు) ఎంత మంది లేరు. వాస్తవ ధర్మంతోనే స్వఛ్చమైన విశ్వాసుడు అనబడును. కేవలం పేరుతో, పదాలతో కాదు.


నుండి:  ఏకత్వపు బాటకు సత్యమైన మాట (అల్ ఖౌలుస్ సదీద్ షర్హు కితాబిత్ తౌహీద్) – (షేఖ్ అబ్దుర్ రహ్మాన్ అస్సఅదీ రహిమహుల్లాహ్) [పుస్తకం]. తెలుగు అనువాదం: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

“మీరు విశ్వాసులైతే కేవలం అల్లాహ్ పై నమ్మకం ఉంచండి” – ఇమామ్ అస్-సాదీ

బిస్మిల్లాహ్

33 వ అధ్యాయం

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
(మీరు విశ్వాసులైతే కేవలం అల్లాహ్ పై నమ్మకం ఉంచండి). (మాఇద 5:23).
అల్ ఖవ్లుల్ సదీద్ షర్హ్ కితాబ్ అత్ తౌహీద్ – ఇమామ్ అస్-సాదీ
The famous commentary of Shaykh as-Sa’di of the book Kitab at-Tawhid of Muhammad ibn Abdul Wahhab.


إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

నిజమైన విశ్వాసుల హృదయాలు అల్లాహ్ ప్రస్తావన విన్నంతనే భయంతో కంపిస్తాయి. వారి సమక్షంలో అల్లాహ్ ఆయతులు పారాయణం చేయబడి నప్పుడు వారి విశ్వాసం పెరుగుతుంది. వారు తమ ప్రభువు పట్ల నమ్మకం కలిగివుంటారు.” (అన్ ఫాల్ 8:2)

 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

అల్లాహ్ ను నమ్ముకున్నవానికి  అల్లాహ్ యే చాలు.” (తలాఖ్ 65:3).

ఇబ్ను అబ్బాసు (రదియల్లాహు అన్హు) ఉల్లేఖించారు: “మాకు అల్లాహ్ చాలు. ఆయనే శ్రేష్టుడైన కార్యసాధకుడు“. అని ఇబ్రాహీం (అలైహిస్సలాం) అగ్నిలో వేయబడినప్పుడు అన్నారు.

అలాగే (ఉహద్ యుద్ధం తరువాత) ప్రజలు ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) వద్దకు వచ్చి “మీకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద సైన్యాలు మోహరించి ఉన్నాయి, వాటికి భయపడండి” అని అన్నప్పుడు, దానిని విని ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) కూడా “మాకు అల్లాహ్ చాలు, ఆయనే శ్రేష్టుడైన కార్యసాధకుడు” అన్నారు. అందుచేత ప్రవక్త అనుచరులలో విశ్వాసము పెరిగినది.

ముఖ్యాంశాలు:

1. విధుల్లో తవక్కుల్ కూడా ఒకటి..
2. అది విశ్వా స నిబంధనలలో ఒకటి.
3. సూరె అన్ ఫాల్ లోని ఆయత్ యొక్క వాఖ్యానం.
4. అదే ఆయతు చివరిలో ఇవ్వబడిన బోధ.
5. సూరె తలాఖ్ ఆయతు యొక్క వ్యాఖ్యానం.
6. “మాకు అల్లాహ్ చాలు…….” వచనముల యొక్క ప్రాముఖ్యత వివరించ బడింది. కష్టకాలాల్లో ఇబ్రాహీం మరియు ముహమ్మద్ ప్రవక్తలు దీనిని చదివారు.

తాత్పర్యం: (అల్లామా అల్ సాదీ) :

అల్లాహ్ పై నమ్మకం తౌహీద్, విశ్వాసం యొక్క విధుల్లో చాలా ముఖ్య మైనది. నమ్మకం ఎంత ఎక్కువగా ఉండునో అంతే విశ్వాస బలం పెరుగును. తౌహీద్ సంపూర్ణం అగును. మానవుడు తన ఐహిక, ధార్మిక సంబంధమైన ఏ కార్యం చేయాలనుకున్నా, వదులుకోవాలనుకున్నా అల్లాహ్ పై నమ్మకం, ఆయన సహాయం కోరుట తప్పనిసరి. అది తప్ప వేరే మార్గం లేదు.

అల్లాహ్ పై నమ్మకం యొక్క వాస్తవికత: ఏ పని అయినా అది అల్లాహ్ తరుపునే అవుతుంది అని మానవుడు తెలుసుకోవాలి. అల్లాహ్ కోరునది అగును. కోరనిది కాదు. ఆయనే లాభనష్టాలు చేకూర్చేవాడు. ప్రసాదించువాడు, ప్రసాదమును ఆపుకునేవాడు. పుణ్యం చేయు శక్తి, పాపం నుండి దూరముండే భాగ్యం అల్లాహ్ తప్ప మరెవ్వరూ ప్రసాదించలేరు అని తెలుసుకోవాలి. ఈ విషయం తెలుసుకున్న తరువాత ఐహిక, ధార్మిక లాభాలు పొందుటకు, కష్టాలు తొలిగిపోవుటకు తన మనస్సులో ఆయనపై మాత్రమే ఆధారపడాలి. తను కోరునది పొందుటకు సంపూర్ణంగా అల్లాహ్ పై ఆధారపడాలి. దానితో పాటు తన శక్తి కొలది కృషి చేయాలి, వాటి సాధనాలను ఉపయోగించాలి.

ఏ మానవుడు, పైన తెలిపిన విషయాన్ని తెలుసుకొని, ఆ ప్రకారంగా అల్లాహ్ పై ఆధారం, నమ్మకం ఉంచుతాడో అతడు ఈ శుభవార్త తెలుసుకోవాలి: అలాంటివారికి అల్లాహ్ యే చాలు. వారి కొరకు అల్లాహ్ చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తాడు. అల్లాహ్ యేతరులతో సంబంధం, నమ్మకం ఉంచినవాడు, వారిపై ఆధారపడేవాడు ముష్రిక్  అవుతాడు. అతని ఆశలన్నియు వృధా అవుతాయి.


నుండి: ఏకత్వపు బాటకు సత్యమైన మాట (అల్ ఖవ్లుల్ సదీద్ షర్హ్ కితాబ్ అత్ తౌహీద్)  – ఇమామ్ అస్-సాదీ [పుస్తకం]. తెలుగు అనువాదం: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

చివరకు దైవదూతల హృదయాల నుండి భయం తొలగి పోయినప్పుడు, వారు “మీ ప్రభువు ఏమని పలికాడు?” అని అడుగుతారు

బిస్మిల్లాహ్

16 వ అధ్యాయం
అల్ ఖవ్లుల్ సదీద్ షర్హ్ కితాబ్ అత్ తౌహీద్ – ఇమామ్ అస్-సాదీ
The famous commentary of Shaykh as-Sa’di of the book Kitab at-Tawhid of Muhammad ibn Abdul Wahhab.


إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

అల్లాహ్ ఆదేశం: (చివరకు దైవదూతల హృదయాల నుండి భయం తొలగిపోయినపుడు, వారు “మీ ప్రభువు ఏమని పలికాడు?” అని అడుగుతారు. వారు, “సత్యం పలికాడు”, ఆయన మహిమాన్వితుడు, మహోన్నతుడు అని అంటారు). (సబా 34:23).

అబూ హురైరా (రదియల్లాహు అన్హు) ఉల్లేఖించారు, ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా చెప్పారు:

“అల్లాహ్ ఆకాశంలో ఒక ఆదేశం జారి చేసినప్పుడు, ఆయన ఆజ్ఞకు (విధేయులై) దైవదూతలు తమ రెక్కలు కొడుతారు. దాని శబ్దం కొండరాతిపై గొలుసుతో కొట్టినట్లు ఉంటుంది. ఆయన ఆదేశం వారి వరకు చేరుతుంది. చివరకు వారి హృదయాల నుండి భయం తొలగిపోయినప్పుడు, వారు “మీ ప్రభువు ఏమని పలికాడు?” అని అడుగుతారు. వారు, “సత్యం పలికాడు”, ఆయన మహెూన్నతుడు, మహిమాన్వితుడు అని చెబుతారు. ఈ మాటను దొంగలించడానికి షైతాన్ వింటూ ఉంటాడు. షైతానులు ఒకరిపై ఒకరు ఇలా ఉంటారు అని (ఈ హదీసు ఉల్లేఖించేవారిలో ఒకరు) సుఫ్యాన్ బిన్ ఉమయ్య నా తమ అరచేతిని వంచి వ్రేళ్ళ మధ్య వ్యత్యాసముంచి వివరించారు. ఆ షైతాన్ ఒక్క మాట విని, అతని క్రింద ఉన్న షైతాన్ కు ఇస్తాడు. ఇలా ప్రతి ఒకడు తన క్రిందివానికి ఇస్తూ చివరివాడు మాంత్రికునికి, లేక జ్యోతిష్యునికి ఇస్తాడు. ఒకప్పుడు ఆ మాట క్రిందికి చేరక ముందే (అల్లాహ్ ఆకాశంలో నియమించిన) అగ్ని జ్వాల అతడ్ని పట్టుకొని (కాల్చేస్తుంది). ఒకప్పుడు ఆ అగ్నిజ్వాల పట్టుకోక ముందే ఆ మాటను అతడు పంపేస్తాడు. ఆ ఒక్క మాటలో మాంత్రికుడు, లేక జ్యోతిష్యుడు వంద అబద్దాలు కలిపి (ప్రజలకు చెబుతాడు). అతడు చెప్పింది నిజమయేదుంటే, ప్రజలు అతను (మాంత్రికుడు, జ్యోతిష్యుడు) అలా, అలా చెప్పలేదా అని అనుకుంటారు. కాని అందులో నిజమయేది ఆ ఆకాశం నుండి విన్న ఒక్క మాటే”. (బుఖారి).

నవాసుబ్ను సమ్ ఆన్ (రదియల్లాహు అన్హు) ఉల్లేఖించారు, ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) చెప్పారు:

“అల్లాహ్ ఒక విషయం వహీ (దివ్య సందేశం) పంపాలని కోరినప్పుడు వహీ ద్వారా మాట్లాడుతాడు. అప్పుడు అల్లాహ్ భయంతో ఆకాశాలు కంపించిపోతాయి. ఆకాశవాసులు ఇది విన్నప్పుడు సొమ్మసిల్లి, సజ్దాలో పడిపోతారు. మొట్ట మొదట వారిలో జిబ్రీల్ తలెత్తుతారు. అల్లాహ్ తాను కోరింది వహీ ద్వారా అతనితో మాట్లాడుతాడు. తరువాత జిబ్రీల్ దైవదూతల ముందు వెళ్తారు. ప్రతీ ఆకాశం నుండి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ఆకాశ దైవదూతలు మీ ప్రభువు ఏమన్నాడు? అని అడుగుతారు. “సత్యం పలికాడు. ఆయన మహెన్నతుడు, మహిమాన్వితుడు” అని అతడంటాడు. వారందరు జిబ్రీల్ అన్నట్లు అంటారు. తరువాత జిబ్రీల్ ఆ విషయాన్ని ఎక్కడ చేరవేయాలని అల్లాహ్ చెప్పాడో అక్కడికి చేరవేస్తారు”.

ముఖ్యాంశాలు:

1. ఖుర్ ఆన్ ఆయతు యొక్క భావం (అల్లాహ్ వహీ చేసినప్పుడు దైవ దూతల భయ కంపనాల వివరణ ఉంది).

2. ఇందులో షిర్క్ కు విరుద్ధంగా బలమైన ఋజువు ఉంది. ప్రత్యేకంగా పుణ్యపురుషుల పేరు మీద జరిగే షిర్క్. ఈ ఆయత్ ఆంతర్యాల నుండి షిర్క్ పునాదులను బద్దలు చేస్తుంది అని అనబడింది.

3. “సత్యం పలికాడు, ఆయన మహిమాన్వితుడు, మహోన్నతుడూ” అన్న ఆయతు భావం.

4. వారు ప్రశ్నించింది ఎందుకు అన్నది కూడా తెలుస్తుంది. (అల్లాహ్ భయంతో).

5. ఆ తరువాత జిబ్రీల్ “అల్లాహ్ ఇలా ఇలా చెప్పాడు” అని వారికి బదులిస్తారు.

6. “మొదటిసారిగా తల ఎత్తేవారు జిబ్రీల్ ” అన్న ప్రస్తావన వచ్చింది.

7. ఆకాశవాసులందరు అడిగినందుకు జిబ్రీల్ వారందరికి సమాధానమిస్తారు.

8. ఆకాశవాసులందరూ సొమ్మసిల్లిపోతారు.

9. ఆకాశాలు కంపించేది అల్లాహ్ యొక్క వచనములతో.

10. అల్లాహ్ ఆదేశమిచ్చిన చోటకి వహీ తీసుకెళ్ళేవారు జిబ్రీలె.

11. షైతానులు మాటలను దొంగతనం చేసే ప్రయత్నాలు చేసేవారు.

12. షైతానులు ఒకరిపై ఒకరు ఎక్కుతారు, ఆకాశంలోని మాట అందుకోవటానికి.

13. వారిని తరిమి కొట్టడానికి అగ్నిజ్వాల పంపబడుతుంది.

14. ఒక్కప్పుడు అగ్నిజ్వాల అతన్ని అందుకొని కాల్చేస్తుంది. ఒకప్పుడు అతడు తప్పించుకొని ఆ మాట మాంత్రికుని, లేక జ్యోతిష్యునికి అందిస్తాడు.

15. ఒక్కోసారి మాంత్రికుని, జ్యోతిష్యుని మాట నిజమవుతుంది.

16. మాంత్రికుడు, జ్యోతిష్యుడు ఆ ఒక్క మాటకు వంద అబద్దాలు కలుపుతాడు.

17. అతని అసత్య మాటల్ని ప్రజలు నిజమనుకునేది ఆ ఒక్క ఆకాశ మాట నిజమయినందుకే.

18. అసత్యాన్ని, మిథ్యాన్ని మనుస్సు ఎంత తొందరగా ఒప్పుకుంటుందో చూడండి. ఒక్క మాటను చూస్తారు, కాని వంద అబద్దాలున్నాయని గమనించరు.

19. షైతానులు పరస్పరం ఆమాటను అందుకొని జ్ఞాపకముంచుకుంటారు. ఇతర మాటల్ని నిజమని భావింపజేసే ప్రయత్నం చేస్తారు.

20. ఇందులో అల్లాహ్ గుణవిశేషణాలు రుజువవుతున్నాయి. “అష అరియ్య, ముఅత్తిల” వర్గంవారు వాటిని తిరస్కరిస్తారు. (వాస్తవానికి తిరస్కరించ కూడదు).

21. కంపించుట, సొమ్మసిల్లుట అనేది అల్లాహ్ భయం వలన జరుగుతుంది.

22. దైవదూతలు అల్లాహ్ కు సజ్దా  చేస్తారు.

తాత్పర్యం: (అల్లామా అల్ సాదీ) 

ఇందులో కూడా తౌహీద్ విధితం, షిర్క్ తుచ్ఛం అని చెప్పడానికి గొప్ప నిదర్శనం ఉంది. పై మూల వాక్యాల్లో అల్లాహ్ గొప్పతనం, ఔన్నత్యం ప్రస్తావించబడినది. ఆ గొప్పతనం, ఔన్నత్యం ముందు సర్వ సృష్టి యొక్క పెద్దరికాలు మట్టిలో కలిసిపోతాయి. అతని మాట వింటేనే భూమ్యాకాశాల్లో ఉన్న సర్వ దైవదూతల గుండెలు అదిరిపోతాయి. వారందరు ఆయన ఎదుట తల మోకరిల్లి, ఆయన గొప్పతనం, ఔన్నత్యాలను స్తుతిస్తారు. ఆయనతో భయపడుతారు. ఇలాంటి గొప్ప గుణం గల ప్రభువే, ఆరాధనకు అర్హుడు కాగలడు. ఆయన తప్ప మరెవ్వరూ ఆరాధనకు, పొగడ్తలకు, ప్రశంసలకు, కృతజ్ఞతకు అర్హులు కారు.


నుండిఏకత్వపు బాటకు సత్యమైన మాట (అల్ ఖవ్లుల్ సదీద్ షర్హ్ కితాబ్ అత్ తౌహీద్)  – ఇమామ్ అస్-సాదీ [పుస్తకం]  

కరోనా వైరస్ కారణంగా మస్జిదులు మూతపడటం మరియు ఇంట్లోనే నమాజులు చేసుకొనడం [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

ఇక్కడ వినండి /డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [14:47 నిమిషాలు]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ఇతరములు: