ఉసూలె సలాస (త్రి సూత్రాలు) [పుస్తకం, వీడియో పాఠాలు] [మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్]

బిస్మిల్లాహ్

వీడియో పాఠాలు:

జకాత్ ఆదేశాలు [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్

జకాత్ (విధి దానం) ఆదేశాలు
[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [12 పేజీలు]

రచయిత : ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia.

జకాత్ ఆదేశాలు (Fiqh of Zakat) – యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV1ojW-FuiGAt8MtqQ5Cssyt

విషయ సూచిక

 • జకాత్ అంటే ఏమిటి?
 • జకాత్ వల్ల కలిగే లాభాలు,మేళ్లు 
 • జకాత్ ఏ  వస్తువుల పై  విధిగా ఉంది?
 • బంగారం, వెండి జకాత్ 
 • వ్యాపార సామాగ్రి యొక్క జకాత్ 
 • షేర్ల యొక్క జకాత్ 
 • భూ సంబంధ ఉత్పత్తులపై జకాత్ 
 • పశువుల జకాత్ 
 • ఒంటెల జకాత్ 
 • ఆవుల జకాత్ 
 • మేకల జకాత్ 
 • జకాత్ హక్కుదారులు 

వీడియో పాఠాలు

ఇతర లింకులు:

ఇస్లాంలో అధర్మ కార్యాలు మరియు వాటి ప్రక్షాళణ [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్

[ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
PDF. 138 పేజీలు 

రచయిత : జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఇస్లామీయ విధేయతా విధానం మరియు మీలాదున్నబీ, దర్గాల వద్ద జరిగే ఆరాధనలు మరియు మ్రొక్కుబడులు, ముహర్రం నెలలో జరిగే బిదఆతులు, నెల్లూరు రొట్టెల పండుగ, సఫర్ నెలలో జరిగే బిదఆతులు, ఆఖరి చహర్షుబా, శకునాలు, రజబ్ నెల బిదఆతులు, రజబ్ కె కుండే, మేరాజ్ నబీ పండుగ, షాబాన్ నెల బిదఆతులు, వసీలాలోని బిదఆతులు, ఉరుసుల ఆచారాలు, తావీజులు, చేతబడులు, జాదూ, ఇంద్రజాలం, జ్యోతిష్యం, వాలెంటైన్స్ డే పండుగ మొదలైన ఇస్లాం ధర్మంలో లేని బిదఆతులు అంటే నూతన కల్పితాల గురించి ఈ పుస్తకంలో రచయిత సవివరంగా ప్రామాణిక ఆధారాలతో చర్చించారు.

విషయ సూచిక

 • 1. ఇస్లామీయ విధేయతా విధానం
 • 2. మంచి వైపుకు పిలుపునివ్వడం మరియు చెడుల నుంచి వారించడం విధి
 • ౩. బిద్‌అత్‌ (నూతన పోకడలు)
  1. ఇస్లామీయ పరిభాషలో బిద్‌అత్‌ అంటే?
  2. బిద్‌అత్‌ విధాలు
  3. ముస్లిం సమాజంలో నూతన వర్గాల పూర్వపరాలు
  4. ముస్లిం సమాజం నూతన పోకడలుకు గురికాబడిన కారణాలు
  5. ఆరాధన పరంగా బిద్‌అత్‌ రెండు విధాలు
 • 4. సమాజంలో ప్రసిద్ధి చెందిన నూతన పోకడలు
  • ప్రవక్త ముహమ్మద్‌(సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) జన్మదినం లేక ఆయన పేరుతో సంభందించిన ఇతర అధర్మ ఉత్సవాలు
  • ప్రత్యేక స్థలాల్లొ ప్రత్యేక వస్తువుల ద్వారా మరియు పుణ్యాత్ముల సమాధుల వద్ద శుభాలను (తబర్రుక్) కాంక్షిస్తూ చేసే ఆరాధనలు
  • ధర్మపరంగా ఉన్న ఆరాధనలలో కొన్ని నూతన కార్యాలను జొప్పించి ఆరాధించడం
 • 5. ముహర్రం నెల వాస్తవికత
  • ముహర్రం నెల విశిష్టత
  • ముహర్రం నెలలో ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) సాంప్రదాయం
  • అహ్లె బైత్‌ ( ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇంటివారి విశిష్టత
  • హజ్రత్ హసన్‌ మరియు హుసైన్‌ (రజియల్లాహు అన్హుమా) విశిష్టత
  • కర్బల సంఘటన
  • కర్బల సంఘటనానంతరం
  • మరణానంతరం భాధను తెలిపే ధర్మ విధానం
  • అతిశయిల్లటం (హద్దు మీరటం)
  • ముహర్రం నెలలో అధర్మ ఆచారాలు
 • 6. నెల్లూరు రొట్టెల పండుగ
 • 7. సఫర్‌ నెల వాస్తవికత
 • 8. ఆఖరి చహార్పుంబా
 • 9. శకునాలు ధర్మ పరిధిలో
 • 10. రజబ్‌ నెల వాస్తవికత
 • 11. రజబ్‌కీ కుంటే
 • 12. మేరాజున్‌ నబి పండుగ
 • 13. పవిత్రమైన మేరాజ్‌ సంఘటన వాస్తవం
 • 14 షాబాన్‌ నెల వాస్తవికత
  • షాబాన్‌ నెలలో ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) సాంప్రదాయం
  • షాhow can I apply the new sortsite licenseరువాత ఉపవాసం పాటించడం నిషిద్ధం
  • షాబాన్‌ 15వ రోజు కొన్ని బిద్‌అత్‌ కార్యాల వాస్తవికత
  • షాబాన్‌ 15వ రోజు గురించి కొన్ని నిరాధారమైన హదిసులు
 • 15. వసీలా ధర్మ పరిధిలో
  • అధర్మమైన వసీలా!
 • 16. ఉరుసుల వాస్తవికత
  • దర్గాల అలంకరణ
  • ఉరుస్‌ ఆచారాలు
  • దర్గాల గురువులు మరియు వారి వాస్తవికత
  • ఇస్లాం ధర్మంలో సమాధుల కట్టడాలు, వాటిపై ముజావర్లుగా కూర్చొవటం నిషిద్ధం
  • సమాధుల ఆరాధన
 • 17. తావీజు మరియు మంత్రించడం ధర్మ పరిధిలో తావీజు అర్థం
  • తావీజులు (తమీమా) వేసుకోవడం నిషిద్ధం
 • 18. మంత్రించడం (రుఖాా) ధర్మం
  • మంతించుటకై కొన్ని సూరాలను మరియు ఆయతులను,
  • దుఆలను చదవడం ధర్మ సాంప్రదాయం
 • 19. చేతబడి మరియు ఇంద్రజాలం వాస్తవికత
 • 20. మాంత్రికులు మరియు జ్యోతిష్కులు
 • 21. సమాజంలో విస్తరించిన కొన్ని బిద్‌అత్‌ కార్యాలు
 • 22. ఇస్లాం ధర్మానికి సంబంధంలేని కొన్ని పండుగలు
  • ప్రేమికుల రోజు
  • ముస్లింలు వాలెంటైన్స్‌ డే ఎందుకు చేయకూడదు?
  • ప్రేమంటే ఇదేనా…?
  • అల్లాహ్‌ పట్ల ప్రేమంటే…?
  • ఈనాడు మనం….

ఇతరములు 

స్వర్గ సందర్శనం [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్

స్వర్గ సందర్శనం (Swarga Sandarsanam)
కూర్పు : మౌలానా ముహమ్మద్‌ ఇఖ్‌బాల్‌ కైలానీ (Muhammad Iqbal Kailani)
అనువాదం : ముహమ్మద్‌ జీలాని (Muhammad Jeelani)
ప్రకాశకులు : హదీస్‌ పబ్లికేషన్స్‌. హైద్రాబాద్‌, ఏ.పి. ఇండియా

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
PDF (పిడిఎఫ్) 176 పేజీలు 

విషయ సూచిక 

 • 01. రచయిత పరిచయ వాక్యాలు 
 • 02. స్వర్గలోకపు ఉనికి, నిరూపణ
 • 03. స్వర్గం పేర్లు 
 • 04. ఖుర్‌ఆన్‌ వెలుగులో స్వర్గం
 • 05. స్వర్గం వైభవం
 • 06. స్వర్గం విస్తృతి 
 • 07. స్వర్గలోకపు ద్వారాలు
 • 08. స్వర్గపు స్థాయిలు
 • 09. స్వర్గలోకపు భవంతులు
 • 10. స్వర్గపు గుడారాలు
 • 11. స్వర్గలోకపు సంత
 • 12. స్వర్గలోకపు చెట్లు 
 • 13. స్వర్గలోకపుపండ్లు 
 • 14 స్వర్గలోకపు కాలువలు
 • 15. స్వర్గలోకపు సెలయేళ్ళు
 • 16. కౌసర్‌ కాలువ
 • 17. కౌసర్‌ కొలను
 • 18. స్వర్గవాసుల అన్నపానీయాలు
 • 19. స్వర్గవాసుల వస్త్రాలు, ఆభరణాలు
 • 20. స్వర్గవాసుల సభలు, సింహాసనాలు
 • 21. స్వర్గవాసుల సేవకులు
 • 22. స్వర్గలోకపు స్త్రీలు
 • 23. స్వర్గలోకపు సుకన్యలు (హూర్‌)
 • 24. స్వర్గంలో అల్లాహ్  ప్రసన్నత
 • 25. స్వర్గంలో అల్లాహ్‌ దర్శనం
 • 26. స్వర్గవాసుల లక్షణాలు
 • 27. మానవజాతికి, స్వర్గవాసులకు, నరకవాసులకు మధ్య నిష్పత్తి
 • 28. స్వర్గంలో దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) అనుచర సమాజమే (ఉమ్మత్‌) ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటుంది
 • 29. స్వర్గానికి కొనిపోయే ఆచరణలు కష్టంతో కూడుకున్నవి
 • 30. స్వర్గలోకపు శుభవార్తను పొందినవారు
 • 31. స్వర్గంలోకి ప్రవేశించేవారు
 • 32. ప్రారంభంలో స్వర్గానికి దూరంగా ఉండేవారు
 • 33. ఒక నిర్ణీత వ్యక్తిని స్వర్గవాసిగా పేర్కొనడం ధర్మసమ్మతం కాదు
 • 34. స్వర్గంలో గడచిన దినాల జ్ఞాపకాలు
 • 35. ఆరాఫ్‌ ప్రజలు
 • 36. రెండు విరుద్ధమైన విశ్వాసాలు, రెండు విరుద్దమైన పర్యవసానాలు
 • 37. ఇహలోకంలో కొన్ని స్వర్గలోకపు సౌఖ్యాలు
 • 38. స్వర్గాన్ని కోరుకునేందుకు ఉద్దేశించబడిన ప్రార్ధనలు
 • 39. వివిధ అంశాలు

నరక విశేషాలు – ముహమ్మద్‌ ఇక్బాల్ కైలానీ [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్

Naraka Visheshalu – (Jahannam ka Bayan)
సంకలనం: ముహమ్మద్‌ ఇక్బాల్ కైలానీ (Muhammad Iqbal Kailani)
అనువాదం: ముహమ్మద్ జాకిర్‌ ఉమ్రీ (Mohd. Zakir Umari)
హదీస్‌ పబ్లికేషన్స్‌. హైదరాబాద్‌

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
127 పేజీలు PDF

విషయ సూచిక 

 • నరకయాతనలు
 • నరకం ఉనికి పట్ల సాక్ష్యం
 • నరక ద్వారాలు
 • నరకంలోని తరగతులు
 • నరక వైశాల్యం
 • నరక శిక్ష తీవ్రత
 • నరకాగ్ని కాఠిన్యత
 • అతిస్వల్పమైన నరక శిక్ష
 • నరకవాసుల పరిస్థితి
 • నరకవాసుల అన్నపానీయాలు మరియు ఆహారం
 • దాహం ద్వారా శిక్ష
 • మరిగే నీటిని తలపై పోసే శిక్ష
 • నరకవాసుల వస్త్రాలు
 • నరకవాసుల పడకలు
 • నరకవాసుల గొడుగులు, షామియానాలు
 • అగ్ని సంకెళ్ళులు, హారాల ద్వారా శిక్ష
 • ఇరుకైన చీకటిగల అగ్నిగదుల్లోనికి నెట్టివేయబడే శిక్ష బంధించే శిక్ష
 •  ముఖాలను అగ్నిపై కాల్చే శిక్ష
 • విషపూరితమైన వడగాలి మరియు నల్లపొగ ద్వారా శిక్షించుట
 • విపరీతమైన చలి శిక్ష
 • నరకంలోని అవమానకరమైన శిక్ష
 • నరకంలో దట్టమైన చీకట్ల ద్వారా శిక్ష
 • బోర్లా పడవేసి నడిపించటం, ఈడ్చుకుపోయే శిక్ష
 • అగ్ని కొండలపై ఎక్కించే శిక్ష
 • అగ్ని స్తంభాలకు బంధించే శిక్ష
 • నరకంలో ఇనుప గదలు, సుత్తులతో కొట్టే శిక్ష
 • నరకంలో పాములు, తేళ్ళ ద్వారా శిక్ష
 • శరీరాలను పెంచే శిక్ష
 • ఇతర శిక్షలు
 • నరకంలో కొన్ని నేరాలకు ప్రత్యేక శిక్షలు
 • నరకవాసుల గురించి ఖుర్‌ఆన్‌ వ్యాఖ్యలు
 • నరకంలో మార్గభ్రష్టులైన పండితులు, స్వాములు…..పరస్పర కలహాలు
 • గుణపాఠాలు నేర్చే సంభాషణలు
 • ఫలించని కోరికలు
 • ఒక్క వెలుగు కిరణం పొందే విఫల యత్నం
 • నరకవాసులు మరో అవకాశం దొరకాలని విలపించుట
 • నరకంలో ఇబ్లీసు
 • పాత జ్ఞాపకాలు
 • నరకంలోనికి కొనిపోయే పాపకార్యాలు ఆకర్షణీయమైనవి
 • స్వర్గవాసుల, నరకవాసుల నిష్పత్తి
 • నరకంలో స్త్రీల ఆధిక్యం
 • నరక శుభవార్త పొందినవారు
 • నరకంలో శాశ్వతంగా ఉండేవారు
 • స్వల్ప కాలానికిగాను నరకంలోనికి వెళ్ళేవారు
 • నరక సంభాషణ
 • మిమ్మల్నీ మీ కుటుంబాన్ని నరకాగ్ని నుండి కాపాడుకోండి
 • నరకం, దైవదూతలు
 • నరకం, దైవప్రవక్తలు
 • నరకం, ప్రవక్త (సహాబాలు) అనుచరులు
 • నరకం, పూర్వీకులు
 • ఆలోచనా సందేశం
 • నరకాగ్ని నుండి శరణుకోరే దుఆలు
 • వివిధ రకాల అంశాలు

ఉమ్రా విధానం [పుస్తకం & ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా
[PDF] 16పేజీలు]

క్రింద ఆడియోలు వినండి:

ఉమ్రా విధానం: పార్ట్ 1: ఇహ్రాం వివరాలు [8 నిముషాలు]

ఉమ్రా విధానం: పార్ట్ 2:ఇహ్రాం నిషిద్ధతలు [4 నిముషాలు]

ఉమ్రా విధానం: పార్ట్ 3: తవాఫ్ [6 నిముషాలు]

ఉమ్రా విధానం: పార్ట్ 4:సఈ, హలక్ [8 నిముషాలు]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ఇస్లామీయ ప్రవర్తన [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్

[ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [29పేజీలు ]

అఖ్లాఖ్, ఉత్తమ నడవడిక, గుడ్ క్యారెక్టర్, సత్ప్రవర్తన, Character, Manners

విషయ సూచిక:

 • ఇస్లామీయ ప్రవర్తన 
 • సద్వర్తన నిదర్శనాలు 
 • దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ప్రవర్తన 
 • కొన్ని సద్గుణాలు 
  • సత్యత 
  • అమానతు 
  • వినయము
  • సిగ్గు, బిడియం,లజ్జా 
 • కొన్ని దుర్గుణాలు 
  • జుల్మ్ (అత్యాచారం)
  • ఈర్ష్య
  • మోసం 
  • దుష్గర్వం 
 • నైతిక గుణాలు ఆర్జించు మార్గాలు 
  • విశ్వాస శుద్ధి 
  • దుఆ 
  • ముజాహదా (ప్రయత్నం,కృషి)
  • ముహాసబ (ఆత్మ విమర్శ)
  • సద్వర్తన వాళ్ళ వచ్చే  ప్రయాజనాలను ఆలోచించుట 
  • దుర్గుణాల దుష్ఫలితాల గురుంచి యోచించుట 
  • సంపూర్ణ ఆత్మ శుద్ధి కోసం ప్రయత్నించుట 
  • మందహాసం,చిరునవ్వు 
  • చూసి చూడనట్లు ఉండుట 
  • సంయమనం,సహనం 
  • మూర్ఖుల జోలికి పోకుండా ఉండుట 
  • దూషించకుండా ఉండుట 
  • బాధని మరిచిపోవాలి 
  • మన్నింపు వైఖరి 
  • దాతృత్వం 
  • అల్లాహ్ వద్ద ప్రతిఫలం పొందే నమ్మకం 
  • కోపం నుండి దూరముండుట 
  • నిర్మాణాత్మక మైన విమర్శను స్వీకరించుట 
  • పనిని సంపూర్ణంగా చేయుట 
  • తప్పు జరిగితే ఒప్పుకోవుట 
  • సత్యం ఆవశ్యకమైనది 
  • సద్గుణులతో స్నేహం చేయుట 
  • పరస్పర సంభాషణ, సమావేశ పద్ధతులు పాటించుట 
  • ప్రవక్త మరియు సహచరుల జీవిత చరిత్ర చదువుట 
  • సద్గుణాలకు సంబంధించిన రచనలు చదువుట 

ఇతరములు:

ఉపవాస (రోజా) ఆదేశాలు [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్

[ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

రచయిత: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

విషయ సూచిక 

 • రమజాను ఉపవాసాలు విధి
 • ఉపవాసాలు ఎవరిపై విధి?
 • ఉపవాసాల ద్వారా లాభం?
 • రమజాన్‌ & ఉపవాసాల ఘనత
 • రమజాను నెల ఆరంభ నిదర్శన
 • ఎవరిపై రోజా విధిగా లేదు
 • రోజాను భంగపరుచు విషయాలు
 • రోజాను భంగపరచని విషయాలు
 • ముఖ్య విషయాలు
 • రోజా ధర్మములు
 • తరావీహ్‌ నమాజ్‌
 • నఫిల్‌ ఉవవాసాలు
 • రోజా ఉండరాని రోజులు

ఉపవాసమంటే ఏమిటి?

ఉపవాసం అంటే: అల్లాహ్ ప్రసన్నత కొరకు, అల్లాహ్ ఆరాధన ఉద్దేశ్యంతో ఉషోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు అన్నపానీయాలు, సంభోగము మరియు ఉపవాసమును భంగ పరుచు కార్యాలన్నిటినీ విడనాడుట. (దీనినే అరబిలో సౌం, ఉర్దులో రోజా అంటారు).

రమజాను ఉపవాసాలు విధి:

రమజాను ఉపవాసాలు ఇస్లాం ఐదు మూల స్తంభాలలో ఒకటి. ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) యొక్క ఈ ఆదేశానుసారం:

ఇస్లాం పునాది ఐదు మూలస్తంభాలపై ఉంది: (1) సత్య ఆరాధ్యనీయుడు అల్లాహ్ తప్ప మరెవ్వడూ లేడు, ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త అని సాక్ష్యమిచ్చుట. (2) నమాజు స్థాపించుట. (3) జకాత్ (విధిదానం) చెల్లించుట. (4) హజ్ చేయుట. (5) రమజాన్ ఉపవాసాలు పాటించుట. (బుఖారి 8, ముస్లిం 16).

రమజాను ఉపవాసాలు విధిగా ఉన్నాయని క్రింది ఆయతు ఆధారంగా ఏకాభిప్రాయం ఉంది:

 فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“మీలో రమజాన్ నెలను పొందేవారు ఆ నెలంతా విధిగా ఉపవాసం పాటించాలి.”
(అల్ బఖర 2: 185).

ఈ ఉపవాసాలు ఎవరిపై విధి?

ప్రతీ తెలివిగల, యుక్తవయస్సుకు చేరిన ముస్లిం స్త్రీ, పురుషునిపై రోజా విధిగా ఉంది. 15 సంవత్సరాలు నిండుట లేదా నాభి క్రింద వెంట్రుకలు మొలుచుట, స్వప్నస్ఖలనమగుట మరియు బాలికలకు పై మూడింటితో పాటు నెలవారి రక్తస్రావమగుట. వీటిలో ఏ ఒక్కటి సంభవించినా యుక్త వయస్సుకు చేరినట్లే.

ఉపవాసం ద్వారా లాభం?

ఉపవాసం ద్వారా మనోవాంఛలకు తెరపడుతుంది. ఐహిక భోగభాగ్యాల వృధా కోరికలు తగ్గుతూ, పరలోక భీతి భావం పెరుగుతుంది. నిరుపేదల పట్ల సానుభూతి కలుగుతుంది. ఉపవాస స్థితిలో కలిగే ఆకలిదప్పులు బీదవాళ్ళ బాధను గుర్తు చేస్తాయి.

రమజాన్ & ఉపవాసాల ఘనత

అల్లాహ్ రమజాను మాసమునకు అనేక ఘనతలు ప్రత్యేకించాడు. ఇతర సమయాల్లో ఆ ఘనతలు లేవు. వాటిలో కొన్ని ఇవి:

 • 1-స్వర్గపు ద్వారాలు తెరువబడతాయి, నరకపు ద్వారాలు మూయబడతాయి, బహిష్కృతులైన షైతానులు బంధించబడతారు.
 • 2- దైవదూతలు ఉపవాసమున్నవారి గురించి ఇఫ్తార్ చేసే వరకు (అల్లాహ్ తో) క్షమాభిక్ష కోరుతూ ఉంటారు.
 • 3- ఇందులో ఒక ఘనతగల మహారాత్రి ఉంది. అది వెయ్యి నెలలకన్నా శ్రేష్ఠమైనది.
 • 4- (నెలంతా) ఉపవాసమున్నవారు రమజాను చివరి రాత్రిలో క్షమించబడుతారు.
 • 5- రమజానులోని ప్రతీ రాత్రి అల్లాహ్ అనేక నరకవాసులకు విముక్తి కలుగజేస్తాడు.
 • 6- రమజానులో ఉమ్రా చేయుట హజ్ చేయుట తో సమానం .
 • 7- రమజానులోని ప్రతి రోజు ముస్లిం భక్తుని ఏదైనా ఒక దుఆ అంగీకరించబడుతుంది.
 • 8- రమజాను మాసమెల్లా విశ్వాసం, పుణ్యాశతో తరావీహ్ నమాజ్ చేసేవారి పాపాలు మన్నించ బడతాయి.
 • 9- ఈ తరావీహ్ జమాఅతుతో చేసేవారికి రాత్రంతా తహజ్జుద్ చేసినంత పుణ్యం.
 • 10- ఉపవాసం ఉండేవారికి స్వర్గంలో ప్రత్యేకం ద్వారం ఉంది. దాని పేరు: రయ్యాన్. వారు తప్ప ఎవరూ దాని నుండి ప్రవేశించరు.
 • 11 – ఉపవాసం మరియు ఖుర్ఆన్ సిఫారసు చేస్తాయి. వారి సిఫారసు అంగీకరించబడుతుంది.
 • 12- ఒక్క ఉపవాసానికి బదులుగా 70 సం. నరకం నుండి దూరం ఉంచబడుతారు.

ఇంకా ఈ గౌరవ మాసపు ఘనతలో అబూ హురైర (రజియల్లాహు అన్హు) ఉల్లేఖించిన ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) యొక్క ఈ శుభవార్త కూడా ఉంది:

ఏ వ్యక్తి సంపూర్ణ విశ్వాసం మరియు పరలోక ప్రతిఫలాపేక్షతో రమజాను ఉపవాసాలు పాటిస్తాడో అతని పూర్వపు పాపాలు మన్నించబడతాయి. (బుఖారి 38, ముస్లిం 760).

ఆదము కుమారుడు చేసే ప్రతీ సత్కార్యానికి రెట్టింపు పుణ్యం ఉంటుంది. అల్లాహ్ చెప్పాడు: “కాని ఉపవాసం, అది నా కొరకు కాబట్టి నేనే స్వయంగా దాని ఫలితమిస్తాను”. (ముస్లిం 1151).

రమజాను నెల ఆరంభ నిదర్శన:

ఈ క్రింది రెండు విషయాల్లో ఏదైనా ఒక దానితో రమజాన్ నెల ప్రారంభమైనదని రుజువగును:

1- రమజాన్ మాసము యొక్క నెలవంక చూసినచో రోజా విధియగును.

ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఆదేశం ఇదే:

నెలవంక చూసి రోజా ఉండండి. నెలవంక చూసి ఇఫ్తార్ (పండుగ) చేయండి.
(బుఖారి 1909, ముస్లిం 1081).

విశ్వాసము (నీతి నిజాయితిగల) ఒక వ్యక్తి రమజాన్ నెలవంక చూశానని సాక్ష్యమిస్తే నమ్మాలి. షవ్వల్ నెలవంక విషయంలో మాత్రం విశ్వాసం గల ఇద్దరు వ్యక్తుల సాక్ష్యం తప్పనిసరి.

2- ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఆదేశం:

మేఘాలు క్రమ్ముకొని ఉన్నప్పుడు మీరు 30 రోజుల లెక్క పూర్తి చేయండి.
(బుఖారి 1907, ముస్లిం 1081)

దీని ప్రకారం షాబాన్ నెల 30 రోజులు పూర్తి అయిన తర్వాత 31వ రోజు రమజాన్ యొక్క మొదటి రోజు అగును.

ఎవరిపై రోజా విధిగా లేదు?

1- రోగి: స్వస్థత పొందే నమ్మకం ఉన్న వ్యాదిగ్రస్తుడు. అతనికి ఉపవాసం ఉండుట కష్టంగా ఉంటే, కష్టం ఉన్న రోజుల్లో ఉపవాసం మానుకొని, అన్ని రోజుల ఉపవాసం తర్వాత ఉండాలి.

స్వస్థత పొందే నమ్మకం లేని వ్యాదిగ్రస్తుడు ఉపవాసం ఉండనవసరం లేదు. కాని ప్రతి ఒక్క ఉపవాసానికి బదులుగా ఒక బీదవానికి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టాలి. లేదా ఎన్ని రోజుల  ఉపవాసం మానేశాడో లెక్కేసుకొని అంత మంది బీదవాళ్ళకు ఒకే రోజు విందు చేయాలి.

2- ప్రయాణికుడు: ఇంటి నుండి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చే వరకు ఉపవాసం మానేయవచ్చును. అయితే అక్కడ నివసించే ఉద్దేశం ఉండకూడదు.

3- గర్భిణి, పసి బిడ్డలకు పాలిచ్చు తల్లి: తనకు లేదా పసిబిడ్డకు అనారోగ్య భయం ఉన్నచో ఉపవాసం మానేసి, ఈ ఆటంకం దూరమయ్యాక అన్ని రోజుల ఉపవాసం వేరే రోజుల్లో ఉండాలి.

4- ఉపవాసముండే శక్తి లేని వృద్ధులు: వారు ఉపవాసం మానుకోవచ్చు. కాని ఒక రోజుకు బదులుగా ఒక బీదవానికి అన్నం పెట్టాలి.

రోజాను భంగ పరుచు విషయాలు:

1- గుర్తుండి తిని త్రాగడం వల్ల రోజా భంగమగును. కాని మరచిపోయి తిన త్రాగటం వల్ల రోజా భంగం కాదు.

ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) చెప్పారు:

ఏ ఉపవాసి అయినా మరచిపోయి ఏదన్నా తిన్నా, త్రాగినా (ఫరవాలేదు) అతను తన రోజాను కొనసాగించాలి. (ముస్లిం 1155).

ముక్కు ద్వారా కడుపులో నీళ్ళు పోయినా రోజా భంగమవుతుంది. నాడి ద్వారా ఏదైనా ఆహారం అందించడం, రక్తం ఎక్కించడం వల్ల రోజా వ్యర్థమవుతుంది. ఇవి ఉపవాసికి ఆహారంగా పని చేస్తాయి.

2- సంభోగించడం. ఉపవాసమున్న వ్యక్తి సంభోగించినచో ఉపవాసం భంగమగును. దానికి బదులుగా రమజాను తర్వాత ఒక రోజు ఉపవాసం ఉంటూ ఈ పరిహారం చెల్లించుటవిధిగా ఉంది. (1) ఒక బానిసకు విముక్తి కలిగించాలి. ఈ శక్తి లేనిచో (2) వరుసగా రెండు నెలల ఉపవాసాలుండాలి. అకారణంగా వరుస తప్పవద్దు. ఉదాః రెండు పండుగలు, ఈదుల్ అజ్హా తర్వాత మూడు రోజులు, లేదా అనారోగ్యం మరియు ప్రయాణం లాంటి కారణాలు. రోజా తప్పాలనే ఉద్దేశంతో ప్రయాణం చేయకూడదు. ఒకవేళ అకారణంగా ఒక రోజు కూడా ఉపవాసం మానుకున్నా మళ్ళీ కొత్త వరుసతో ఉపావాసాలు మొదలు పెట్టాలి. ఒకవేళ రెండు నెలల ఉపవాసాలు కూడా ఉండే శక్తి లేనిచో (3) అరవై మంది పేదలకు అన్నం పెట్టాలి.

3- ముద్దులాట, హస్తప్రయోగం వల్ల వీర్యం పడి పోతే ఉపవాసం భంగమవుతుంది. (హస్త ప్రయోగానికి ఇస్లాంలో అనుమతిలేదు). వాటికి పరిహారం లేదు కాని తర్వతా ఒక రోజా ఉండాలి. ఒకవేళ నిద్రలో స్ఖలనమైనచో రోజా భంగం కాదు.

4- కరిపించి దేహం నుండి రక్తం తీయించుట, లేదా రక్తదానం కొరకు ఆధునిక పద్ధతిలో రక్తం తీయుంచుట వల్ల రోజా భంగమగును. కాని రక్తపరీక్ష ఉద్దేశంతో కొంచం తీయుట వల్ల రోజా భంగం కాదు. అలాగే పుండు నుండి, ముక్కు నుండి రక్తం వెలితే, పన్ను వూడి రక్తం వెలితే రోజా భంగం కాదు.

5- ఉద్దేశ్యంతో కావాలని వాంతి చేస్తే రోజా భంగమవుతుంది. కాని మనిషి తన ప్రమేయం లేకుండా అదే వస్తే రోజా భంగం కాదు.

పై విషయాలు, ఏ మనిషి తెలిసి చేస్తాడో అతని రోజా మాత్రమే భంగమగును. వాటి ధార్మిక ఆదేశాలు తెలియక లేదా సమయం తెలియక (ఉదా: ఉషోదయం కాలేదని అను కొనుట, లేదా సూర్యాస్తమయం అయినది అనుకొనుట లాంటివి) ఏదైనా తప్పు జరిగితే రోజా భంగం కాదు.

గుర్తుండి వాటికి పాల్పడ కూడదు. మతి మరుపుతో జరిగిన విషయంలో కూడా పట్టు బడరు. తాను కావాలని చేయకూడదు. ఎవరైనా అతనిపై ఒత్తిడి, బలవంతం చేసినందు వల్ల అతను వాటికి పాల్పడితే రోజా భంగం కాదు. తర్వాత దాన్ని పూర్తి చేయనవసరం లేదు.

6- ఉపవాస స్థితిలో స్త్రీలకు బహిష్టు వచ్చినా, వారు ప్రసవించినా రోజా భంగమగును. అలాగే రక్తస్రావం ఉన్నన్ని రోజులు ఉపవాసం ఉండరాదు. ఎన్ని రోజుల ఉపవాసం ఉండలేక పోయారో శుద్ధి పొందిన తర్వాత అన్ని రోజుల ఉపవాసం పూర్తి చెయ్యాలి.

రోజాను భంగపరచని విషయాలు:

1- స్నానం చేయుట, ఈతాడుట, వేసవిలో నీళ్ళు పోసుకొని శరీర భాగాన్ని చల్లబరుచుట.

2- ఉషోదయం వరకు తిని త్రాగుట మరియు సంభోగించుట.

3- ఏ సమయములోనైనా మిస్వాక్ చేయుట వల్ల రోజా భంగము కాదు, మక్రూహ్ కాదు. అది ఏ స్థితిలో కూడా చేయుట అభిలషణీయం.

4- ఆహారముగా పని చేయని ధర్మసమ్మతమైన ఏ రకమైన చికిత్స అయినా సరే చేయవచ్చును. ఇంజక్షన్, చెవుల్లో, కళ్ళల్లో మందు వేయించటం, దాని రుచి ఏర్పడినా సరే. ఒకవేళ ఇఫ్తార్ వరకు ఆగటం వల్ల ఏ నష్టం లేకుంటే ఆలస్యం చేయడం మంచిది. ఉబ్బసం (Asthma)తో బాధపడు తున్నవారికి ఆక్సిజన్ (Oxygen) ఎక్కించడం వల్ల రోజా భంగం కాదు. కడుపులో చేరకుండా జాగ్రత్త పడుతూ వంటకాల రుచి చూడడం. అలాగే పుక్కిలించడం, తిన్నగా ముక్కులో నీళ్ళు ఎక్కించడం తప్పు కాదు. అయితే తిన్నగా ఎక్కించే విషయంలో అజాగ్రత్త వల్ల ముక్కు ద్వారా నీళ్ళు కడుపులో పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. సువాసన పూసుకోవడం, దానిని ఆఘ్రాణించడం కూడా తప్పు లేదు.

5- రాత్రి సమయంలో రకస్రావం నిలిచిన బహిష్టురాలు, బాలింతలు అలాగే సంభోగించుకున్న దంపతులు సహరీ తర్వాత ఫజ్ర్ నమాజుకు ముందు గుస్ల్ (స్నానం) చేసినా అభ్యంతరం లేదు.

ముఖ్య విషయాలు:

1- రమజాను మాసములో పగలు ఇస్లాం స్వీకరించిన వ్యక్తి సూర్యస్తమయం వరకు ఏమీ తిన త్రాగకుండా ఉండాలి. కాని ఆ రోజుకు బదులుగా తర్వాత మరో ఉపవాసం ఉండనక్కరలేదు.

2- ఫర్జ్ రోజా సంకల్పం (నియ్యత్) ఉషోదయానికి ముందు వరకు రాత్రి ఏ నమయంలోనైనా చెయ్యాలి. నఫిల్ రోజా సంకల్పం ఏమీ తినత్రాగకుండా ఉన్న వ్యక్తి ఉషోదయమే కాదు పొద్దెక్కిన తర్వాత కూడా చేయవచ్చును.

3- రోజా ఉన్నవారి దుఆ అంగీకరించబడును కనుక ఎక్కవ దుఆ చెయ్యాలి. ఇఫ్తార్ సయమంలో ఈ దుఆ చదవాలి:

“జహబజ్జమఉ  వబ్ తల్లతిల్ ఉరూఖు వసబతల్ అజ్రు ఇన్షా అల్లాహ్”.
( దాహం తీరింది, నరాలు తడి అయ్యా యి. అల్లాహ్ దయతో పుణ్యం కూడా లభించును).

4- సూర్యోదయం తర్వాత ఏ సమయంలో గాని ఈ రోజు మొదటి రమజాన్ నెల అని తెలిసినచో సూర్యాస్తమయం వరకు తినత్రాగ కుండా ఉండాలి. రమజాన్ తర్వాత ఈ రోజు ఉపవాసం పూర్తి చేయాలి.

5 – ఖజా (అప్పు) రోజాల భారము తొందరగా దిగిపోవుటకు రమజాను తర్వాత వెంటనే రోజాలు ఉంటే మంచిది. ఆలస్యమైనా అభ్యంతరం లేదు. అలాగే అవి క్రమంగా ఉండవచ్చు, క్రమం తప్పి ఉండవచ్చు. కాని అకారణంగా మరో రమజాన్ వరకు వేచించుట యోగ్యం లేదు.

రోజా ధర్మములు:

1- సహరి చేయడం. అనగా ఉషోదయమున ఉపవాసం ఉద్దేశంతో భుజించడం.

ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పారు:

సహరి భుజించండి. సహరిలో చాలా బర్కత్ (శుభం) ఉంది.”
(బుఖారి 1923, ముస్లిం 1095).

సహరి చివరి సమయంలో చేయడం చాలా మేలు.

ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సెలవిచ్చారు:

“ఇఫ్తార్ చేయడంలో తొందరపడండి, సహరి చేయడంలో ఆలస్యం చేయండి.”
(సహీహ 1773).

2- సూర్యాస్తమయం అయిన వెంటనే ఇఫ్తార్ చెయ్యాలి. రుతబ్ (ఖర్జూరపు ఆరంభపు పండు) తో ఇఫ్తార్ చేయడం సున్నత్. అవి దొరకనప్పుడు ఖర్జూరాలతో, అవీ లేనప్పుడు నీళ్ళతో, అది కూడా లభించనప్పుడు ఏది సులభంగా లభ్యమగునో దానితోనే ఇఫ్తార్ చేయాలి.

3- రోజా స్థితిలో దుఆ చేస్తూ ఉండాలి. ప్రత్యేకంగా ఇఫ్తార్ సమయంలో.

ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పారు:

మూడు దుఆలు అంగీకరించబడతాయి:
ఉపవాసమున్న వారి దుఆ. పీడితుని దుఆ. ప్రయాణికుని దుఆ
“.

(బైహఖీ. సహీహుల్ జామి 3030).

4- ఉపవాసమున్నవారు రమజానులో తరావీహ్ నమాజ్ పాటించాలి.

ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంచెప్పారు:

“పూర్తి విశ్వాసం, పరలోక ప్రతిఫలాపేక్షతో తరావీహ్ నమాజ్ చేయువారి పూర్వం జరిగిన అపరాధాలు మన్నించబడతాయి.” (బుఖారి 37, ముస్లిం 759).

తరావీహ్ నమాజ్ ఇమాం వెనక పూర్తి చేయడం చాలా మంచిది.

ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) చెప్పారు:

“తరావీహ్ నమాజ్ ఇమాంతో చేసినవారికి పూర్తి రాత్రి తరావీహ్ చేసినంత పుణ్యం లిఖించ బడుతుంది”
(తిర్మిజి 806, నసాయి వగైరా).

5- రమాజాను నెలలో ముస్లిం అత్యధికంగా చేయవలసిన సత్కార్యాలలో ఒకటి దానధర్మాలు.

6- అలాగే ఖుర్ఆన్ పారాయణం ఎక్కువగా చేయాలి. రమజాను మాసము ఖుర్ఆను మాసం. ఖుర్ఆన్ పాఠకునికి ఒక్కో అక్షరం పై పది పుణ్యాలు లభిస్తాయి.

తరావీహ్ నమాజ్:

దీనినే రాత్రి నమాజ్ మరియు తహజ్జుద్ నమాజ్ అని అంటారు. ఇది రమజాను మాసములో జమాఅతుతో పాటించునది. దీని సమయం ఇషా తరువాత నుండి మొదలుకొని ఉషోదయం వరకుంటుంది. దీనిని పాటించాలని ప్రవక్త (సల్లల్లహు అలైహి వసల్లం) చాలా ప్రోత్సహించారు. పదకుండు రకాతులు చేయుటయే సున్నత్. ప్రతి రెండు రకాతులకు సలాం చెప్పాలి. పదకుండు రకాతులకంటే ఎక్కువగా నఫిల్ ఉద్దేశంతో చేస్తే పరవాలేదు. తరావీహ్ నమజులో దీర్ఘంగా ఖుర్ఆన్ పారాయణం చేయుట కూడా ఒక సున్నత్. కాని వెనక జమాఅతులో ఉన్నవారికి కష్టం కాకుండా ఉండాలి. స్త్రీల కొరకు తగిన సురక్షితం ఉన్నప్పుడు, వారు కూడా ఈ నమాజులో మస్జిదుకు రావచ్చు. కాని ఏ అలంకరణ, సువాసన లేకుండా హాజరు కావాలి.

నఫిల్ ఉపవాసాలు:

ప్రవక్త (సల్లల్లహు అలైహి వసల్లం) ఈ రోజుల్లో ఉపవాసాలుండాలని ప్రోత్సహించారు.

1- షవ్వాల్ మాసములో ఆరు రోజాలు. ఆయన ఆదేశం ఇది:

“ఎవరు రమజాను మాసమెల్లా ఉపవాసాలుండి, షవ్వాల్ మాసములో ఆరు ఉపవాసాలుంటాడో అతనికి సంవత్సరమెల్లా ఉపవాసాలున్నంత పుణ్యం లభిస్తుంది.” (ముస్లిం 1164).

2- ప్రతి సోమవారం, గురువారం.

3- ప్రతి నెల మూడు రోజులు. అవి చంద్రమాస ప్రకారం 13,14,15 తారీకుల్లో ఉంటే మంచిది.

4- ఆషూరా రోజు. అంటే ముహర్రం పదవ తారీకు. అయితే ఒక రోజు ముందు 9,10 లేదా ఒక రోజు తర్వాత 10,11 కలిపి రోజా ఉండడం. మంచిది. ఇందులో యూదుల ఆచారానికి భిన్నత్వం కూడా ఉంది. దీని ఘనతలో ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా ప్రభోదించారని, అబూ ఖతాద (రజియల్లాహు అన్హు)  ఉల్లేఖించారు:

“ఆషూరా రోజాకు బదులుగా అల్లాహ్ గత ఒక సంవత్సరపు అపరాధాలు మన్నిస్తాడని నా నమ్మకం.”(ముస్లిం 1162).

5- అరఫా రోజు ఉపవాసం. అది జిల్ హిజ్జ మాసంలో 9వ తారీకు. దీని గురించి ప్రవక్త (సల్లల్లహు అలైహి వసల్లం) ఇలా సెలవిచ్చారు.

“అరఫా రోజాకు బదులుగా అల్లాహ్ గత ఒక సంవత్సరం మరియు వచ్చే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల పాపాల్ని మన్నిస్తాడని నా నమ్మకం.” (ముస్లిం 1162).

రోజా ఉండరాని రోజులు:

1- పండుగ రోజుల్లో. ఈదుల్ ఫిత్ర్, ఈదుల్ అజ్ హా

2- ఈదుల్ అజ్ హా తరువాత మూడు రోజులు. కాని హజ్జె ఖిరాన్, హజ్జె తమత్తు చేయువారు ఖుర్బానీ చేయకుంటే, వారు ఈ రోజుల్లో ఉపవాసముండ వచ్చును.

3- బహిష్టురాలు మరియు బాలింతలు తమ గడువులో ఉండరాదు.

4- భర్త ఇంటి వద్ద ఉన్నప్పుడు భార్య తన భర్త అనుమతి లేనిది నఫిల్ ఉపవాసాలుండరాదు. ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) సెలవిచ్చారు:

ఒక స్త్రీ తన భర్త ఇంటిలో ఉన్నప్పుడు అతని అనుమతి లేనిదే రోజా ఉండకూడదు. రమజాను మాసము తప్ప. (అబూ దావూద్ 2458, బుఖారి 5192, ముస్లిం 1026).


ఇతరములు:

శుద్ధి & నమాజు [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్

ఇక్కడ చదవండి & డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
[PDF] [49 పేజీలు]

ఈ పుస్తకం ఆధారంగా చెప్పిన వీడియో పాఠాలు

విషయ సూచిక

శుచి శుభ్రత ఆదేశాలు

 • పరిశుభ్రత, అపరిశుభ్రత
 • నజాసత్‌ (అశుద్దత) రకాలు
 • నజాసత్‌ (అశుద్దత) ఆదేశాలు
 • మల మూత్ర విసర్జన
 • వుజూ
 • వుజూ విధానం
 • వుజూ విధానం చిత్రాలు
 • మేజోళ్ళపై మసహ్‌
 • వుజూను భంగపరిచే విషయాలు
 • స్నానము
 • ఐదు సందర్భాలలో స్నానం విదిగా ఉంది
 • జునుబీ పై నిషిద్దమున్న విషయాలు
 • తయమ్ముమ్‌
 • తయమ్ముమ్‌ చేసే విధానం
 • బహిష్టు, బాలింత స్త్రీలు

నమాజు ఆదేశాలు

 • నమాజుకు సంబంధించిన ముఖ్య విషయాలు
 • నమాజ్‌ సమయాలు
 • నమాజు చేయరాని స్థలాలు
 • నమాజ్‌ విధానం
 • నమాజు విధానం చిత్రాలు
 • నమాజ్‌ తర్వాత జిక్ర్
 • మస్బూఖ్(రకాతులు తప్పిపోయిన వ్యక్తి)
 • నమాజును భంగపరుచు కార్యాలు
 • నమాజు యొక్క వాజిబులు
 • నమాజు యొక్క రుకున్‌ లు
 • నమాజులో మరచిపోవుట
 • సున్నతె ముఅక్కద
 • విత్ర నమాజ్‌
 • ఫజ్ర్‌ సున్నతులు
 • చాష్త్ నమాజ్‌
 • సామూహిక నమాజ్‌
 • పంక్తుల విషయం
 • ఖస్ర్‌ (ఎవరు చేయవచ్చు, ఎవరు చేయరాదు)
 • జమా (రెండు నమాజు ఒకేసారి ఎప్పుడు చేయవచ్చు)
 • వ్యాధిగ్రస్తుని (రోగి) నమాజు
 • జుమా నమాజ్‌
 • పండుగ నమాజ్‌
 • జనాజ నమాజ్‌
 • నమాజు చేయని వేళ…

నమాజు యొక్క దుఆలు మరియు స్మరణలు [పుస్తకం]

బిస్మిల్లాహ్

[ఇక్కడ చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
[PDF] [23 పేజీలు]

విషయ సూచిక

 • వుజూ కు ముందు
 • వుజూ తర్వాత దుఆ
 • అజాన్‌ సమాధానం, దాని పిదప దుఆ
 • మస్జిద్ వైపునకు వెళ్తూ చదవండి
 • మస్జిద్ లో ప్రవేశించినప్పుడు చదవండి
 • మస్జిద్ నుండి బైటికి వెళూ చదవండి
 • తక్బీరే తహ్రీమా తర్వాత చదవండి
 • రుకూలో చదవండి
 • రుకూ నుండి నిలబడి చదవండి
 • సజ్దాలో చదవండి
 • రెండు సజ్దాల మధ్యలో చదవండి
 • తషహ్హుద్‌లో చదవండి
 • తషహ్హుద్‌ తర్వాత చదవండి
 • సలాంకు ముందు ఎక్కువ దుఆ చేయాలి
 • నమాజ్‌ తర్వాత జిక్ర్
 • జనాజ నమాజులోని దుఆ
 • విత్ర్‌ నమాజు తర్వాత చదవండి
 • ఇస్తిఖార నమాజు యొక్క దుఆ
%d bloggers like this: