చిన్న పాపాలే కదా! అని నిర్లక్ష్యం చేయకండి (Small Sins)

చిన్న పాపాలే కదా! అని నిర్లక్ష్యం చేయకండి (Small Sins)
https://youtu.be/h1r-P4CloOw [11 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

పాపాలు (Sins):
https://teluguislam.net/sins

సర్వనాశనం చేసే ఘోరాతి ఘోరమైన ఏడు పాపాలు

నేను మీకు అన్నిటికంటే ఘోరమైన పాపాలను గురించి తెలుపనా?

సామాజిక రుగ్మతలు మరియు వాటి నివారణోపాయాలు [వీడియో]

“మేము చేస్తున్న చెడ్డ పనులు ఎవరూ చూడటంలేదు కదా” అనే వారికి హెచ్చరిక [వీడియో]

అల్లాహ్ యొక్క హద్దులను మితిమీరకండి [వీడియో]

%d bloggers like this: