ఒక వ్యక్తి వేరొక వ్యక్తి తరపున హజ్ & ఉమ్రా చేయడం (హజ్, ఉమ్రా అల్-బదల్) [ఆడియో]

ఒక వ్యక్తి వేరొక వ్యక్తి తరపున హజ్ & ఉమ్రా చేయడం (హజ్, ఉమ్రా అల్-బదల్)
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
https://youtu.be/q2tZ4aHJ2es – [4 నిముషాలు]

హజ్జ్ పుణ్యానికి సమానమైన సత్కార్యాలు [ యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV2o33G4d-Mob_ncywRmvJze

%d bloggers like this: