శారీరిక బాధలను మరియు నొప్పిని దూరం చేయుటకు చదవాల్సిన దుఆ [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[5:52 నిముషాలు]
Dua for the Pain the Body
వక్త :- అబ్దుల్ గఫూర్ (హఫిజహుల్లాహ్) , వైజాగ్

కరోనా వైరస్ (మెయిన్ పేజీ)
https://teluguislam.net/corona/

%d bloggers like this: