ఇస్లామ్ లో దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్పవచ్చునా? [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[9:56 నిముషాలు]
వక్త :- అబ్దుల్ గఫూర్ (హఫిజహుల్లాహ్) , వైజాగ్

%d bloggers like this: