ఒక బాధాకరమైన సంఘటన [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[9:50 నిముషాలు]
వక్త :- అబ్దుల్ గఫూర్ (హఫిజహుల్లాహ్) , వైజాగ్

%d bloggers like this: