ఆత్మ వాస్తవికత [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[47:32 నిముషాలు]
వక్త :- అబ్దుల్ గఫూర్ (హఫిజహుల్లాహ్) , వైజాగ్

%d bloggers like this: