లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ యొక్క నిజమైన భావం, దాని రెండు మౌళిక విషయాలు , దాని ఘనత [వీడియో]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్
లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్
లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్
లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్

పుస్తకం నుండి : విశ్వాస మూల సూత్రాలు (Fundamentals of Belief in Islam)
ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ

ఇతరములు :
[విశ్వాసము]  – https://teluguislam.net/five-pillars/belief-iman-telugu-islam/