స్వర్గ గృహాలకు కారణమయ్యే సత్కార్యాలు [వీడియో]

మొదటి భాగం:

రెండవ భాగం: (కొంచెం మొదటి భాగం మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యింది)

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ hafidhahullaah

%d bloggers like this: