Character (గుణ గణాలు)

ధర్మ శాస్త్ర శాసనాలు (Fiqh Islami)

ధర్మ శాస్త్ర శాసనాలు (Fiqh Islami)
(జకాత్ ఆదేశాలు, అన్నపానియాల ఆదేశాలు, వస్త్రాధరణ ఆదేశాలు, వైవాహిక ధర్మాలు)
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]
విషయ సూచిక :జకాత్ ఆదేశాలు
- బంగారం, వెండి జకాత్
- వ్యాపార సామాగ్రి యెక్క జకాత్
- షేర్స్ యెక్క జకాత్
- భూ సంబంధ ఉత్పత్తులపై  జకాత్
- పశువుల జకాత్
- జకాత్ హక్కుదారులు
అన్నపానీయాల ఆదేశాలు
- జిబహ్ చేసే పద్ధతి, దాని ఆదేశాలు
- జిబహ్ నిబంధనలు
- జిబహ్ కు సంబంధించిన ధర్మాలు
- వేట-దాని నిబంధనలు
వస్త్రధారణ ఆదేశాలు
- వస్త్రధారణ ధర్మములు
వైవాహిక ధర్మాలు
- వివాహ నిబంధనలు
- వివాహానంతరం
- వివాహ పద్ధతులు, దాని ధర్మములు
- భార్య గుణాలు
- వివాహ నిషిద్ధమైన స్త్రీలు
- విడాకులు
- ఖులఅ
- వివాహ బంధాన్ని నిలుపుకునే, తెంచుకునే స్వేచ్చ
- అవిశ్వాసులతో వివాహం
- యూద క్రైస్తవ స్త్రీలతో వివాహం వల్ల కలిగే నష్టాలు

ఇస్లామీయ సంస్కారాలు – ఆదేశాలు (Adaab in Islam)

ఇస్లామీయ సంస్కారాలు – ఆదేశాలు (Adaab in Islam)
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]

 

విషయ సూచిక:
- ఇఖ్లాస్
- షిర్క్ భయంకరం మరియు తౌహీద్ ఘనత
- రియా (ప్రదర్శనా బుద్ధి) చిన్న షిర్క్
- దుఆ
- విద్య
- మంచిని భోధించడం – చెడును ఖండించడం
- మంచిని ఆజ్ఞాపించే, చెడును ఖండించే పద్ధతులు
- తల్లిదండ్రుల సేవ
- సద్వర్తన
- సౌమ్యం, మృదు వైఖరి
- కరుణ
- జుల్మ్ (అన్యాయం,దౌర్జన్యం) నిషిద్దం
- ముస్లింను వధించడం నిషిద్దం
- ముస్లిం పై మరొక ముస్లిం హక్కులు
- ఇరుగు పొరుగు వారి హక్కులు
- నాలుక భయంకరాలు
- పరోక్షనింద నిషిద్దం
- సత్యం ఘనత, అసత్యం నుండి హెచ్చరిక
- తౌబా (పశ్చాత్తాపం)
- తౌబా నియమాలు
- సలాం
- భోజనం చేయు పద్ధతులు
- మలమూత్ర విసర్జన పద్ధతులు
- తుమ్ము, ఆవలింపు
- కుక్కను పెంచడం
- అల్లాహ్ యెక్క జిక్ర్ (స్మరణ)
కొన్ని దుఆలు :
- పడుకొనే ముందు
- నిద్ర నుండి మేల్కొని
- వాహనం ఎక్కినపుడు
- గమ్యస్థానం చేరుకున్నప్పుడు
- ఉజూకు ముందు
- ఉజూ తర్వాత
- ఇంటి నుండి వెళ్ళినప్పుడు
- ఇంట్లో ప్రవేశించినప్పుడు
- ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వసల్లం) పై దరూద్
- ఉదయం
- సాయంకాలం
- స్నేహం
- ఓపిక, సహనం

సంతాన శిక్షణ – Training the Children

సంతాన శిక్షణకై తల్లిదండ్రులకు మార్గదర్శి
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
రచయిత : Adil bin al Ashuddi عادل بن علي الشدي
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]
సంతాన శిక్షణకై ప్రవక్త పద్ధతిలోని సూచనలు - విశ్వాసం పట్ల శ్రద్ధ
- నమాజు పట్ల శ్రద్ధ
- ముందు జాగ్రత్త వైద్యం కంటే మేలు
- ఆవేదన వెలిబుచ్చే అవకాశమిచ్చుట
- సమంజసమైన మందలింపు
- ఆత్మ విశ్వాసం, ఆత్మ స్థైర్యం నేర్పుట
- సధ్వర్తన నేర్పుట
- సధ్వర్తునలకు బహుమానం
- పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నానని తెలియజేయుట
- సంతానం మధ్య న్యాయం
- క్రియాత్మక ఆదర్శంతో కూడిన శిక్షణ
సంతాన శిక్షణలో జరిగే పొరపాట్లు- శిక్షణ పట్ల నిర్భాధ్యత
- తండ్రుల ఆధిపత్యం
- వైరుద్ధ్య ఆదర్శం
- కఠినత్వం
- చెడును చూసి నిర్లక్ష్యం చేయడం
- యధా పూర్వ పరిస్థితిని వదలటం
- తప్పును ఒప్పుకోకపోవడం
- వ్యక్తిగతంగా  నిర్ణయాలు తీసుకోవడం
- ప్రత్యేకతలను గౌరవించక పోవడం
- దూర దూరంగా ఉంచడం
సంతాన శిక్షణలో 130 మార్గాలు - విశ్వాసం
- ఆరాధన
- ప్రవర్తన
- సభ్యత సంస్కారం
- శారీరక నిర్మాణం
- మానసిక నిర్మాణం
- సామాజిక నిర్మాణం
- ఆరోగ్యకరమైన నిర్మాణం
- సంస్కృతి మరియు విద్యాపరమైన శిక్షణ
- సత్పలితం, దుష్పలితం

ప్రేమ బంధాలు – Bonds of Love

ప్రేమ బంధాలు (Muhabbat ke Bandhan) -  Bonds of Love in Islam
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]

ఇస్లామీయ మర్యాదలు :
[1] ఇస్లామీయ అభివందనం
[2] ఆహ్వాన స్వీకారం
[3] జన శ్రేయోభిలాష ధర్మానికి పునాది
[4] తుమ్మిన వారికి బదులు పలకడం
[5] రోగిని పరామర్శించడం
[6] జనాజా వెంట వెళ్లడం
హృదయాలను కలిపే కళ :
[1] సహాబా శిక్షణ పొందిన ఉన్నత ఉదాహరణ
[2] విభేదాలను విడనాదడంలో ఇస్లామీయ విధానం
[3] ఇస్లాం పై మాత్రమే ఐక్యత

ప్రయాణపు ఆదేశాలు (Rulings of Travel in Islam)

ప్రయాణపు ఆదేశాలు (Rulings of Travel in Islam)
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]

 

విషయ సూచిక :
- వీడ్కోలు
- ఒంటరి ప్రయాణం అవాంచనీయం
- మంచి స్నేహితం గురుంచి వెతకాలి
- స్త్రీ ఒంటరిగా ప్రయాణించ కూడదు
- ప్రయాణపు దుఆ
- ఒకరిని నాయకునిగా ఎన్నుకోవాలి
- ఎక్కడైనా మజిలీ చేస్తే చదవండి
- తక్బీర్, తస్బీహ్
- అధికంగా దుఆ  చేయాలి
- నగరంలో ప్రవేశించినప్పుడు చదవండి
- ముస్లింలకు భాద కలిగించకుండా ఉండాలి
- దారి హక్కులు నెరవేర్చాలి
- అవసరం తీరిన వెంటనే తిరిగి రావాలి
- తిరిగి వచ్చాక ముందు మస్జిదులో రెండు రకాతులు చేసుకోవాలి
- వచ్చినవారిని కౌగలించు కొనుట
- ప్రయాణికుని ఫలితం
- ప్రయాణ సౌకర్యాలు
- ఎంత దూరంలో ఖస్ర్ చేయాలి
- పరిశుభ్రత ఆదేశాలు
- తయమ్ముం విధానం
- మేజోల్ల పై మసా
- అజాన్ ఆదేశాలు
- నమాజు ఆదేశాలు
- ఇమామత్ ఆదేశాలు
- ‘జమ్అ బైనస్సలాతిన్’ ఆదేశాలు
- నమాజు తర్వాత జిక్ర్
- విమానంలో నమాజు
- జుమా నమాజు ఆదేశాలు
- ప్రయాణంలో ఉపవాసాలు (రోజాలు)

సత్కార్య వనాలు – Gardens of Good Deeds

సత్కార్య వనాలు – Gardens of Good Deeds
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అరబ్బీ మూలం : Faisal bin Saood Al Hulaibi فيصل بن سعود الحليبي
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]

విషయ సూచిక:
- ముస్లింల రహస్యాలను కప్పి ఉంచుట
- ముస్లింల అవసరాలను తీర్చుట
- అల్లాహ్ మార్గంలో దానధర్మాలు చేయుట
- కరుణ, కటాక్షాలు
- తల్లిదండ్రుల విధేయత
- సంతాన సంరక్షణ
- ముస్లింల కొరకు సిఫారసు చేయుట
- ప్రజల మధ్య సయోధ్యకు ప్రయత్నించుట
- ప్రచారం, శిక్షణ
- ఉపవాస విరమణ (ఇఫ్తార్ చేయించుట)
- పేద రుణ గ్రస్తునికి సౌలభ్యం కలుగచేయుట
- అల్లాహ్ మార్గంలో పోరాడే వ్యక్తి అవసరాలు
- దారి నుండి ఇబ్బందకలిగించేవాటిని  తొలగించుట
- మంచి మాట
- ప్రజలకు బాధ కలిగించకుండా ఉండుట
- సత్కార్యవనాలకు చేర్పించే ఐదు మార్గాలు
- చివరలో!

పశ్చాత్తాపం – Toubah – Repentence

పశ్చాత్తాపం- Toubah – Repentence
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]

 

విషయ సూచిక :
- తౌబా (పశ్చాత్తాపం) ప్రాముఖ్యత
- తౌబా నిబంధనలు
- తౌబా విధానాలు
- సత్యమైన తౌబా
- తౌబా చేయుటకు సహాయపడే విషయాలు
- పాప పరిహారాలు
- ప్రశ్నోత్తరాలు

ప్రియ సోదరా/సోదరీ ! ఒక తల్లి తన చంటి పిల్ల పట్ల చూపే ప్రేమకన్నా ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ ప్రేమ అల్లాహ్ తన దాసుల పట్ల చూపుతాడు  అని గుర్తుంచుకో !! తన తౌబాలో  సత్యవంతుడైన వ్యక్తిని అల్లాహ్ తప్పక మన్నిస్తాడు. వ్యక్తిగతంగా తౌబా ద్వారం చివరి శ్వాస వరకు ఉంది. సామాన్యంగా ప్రళయానికి ముందు పశ్చిమ దిశ నుండి సూర్యోదయం అయ్యే వరకు ఉంది.

అల్లాహ్ మనందిరికీ క్షమాబిక్ష కోరుతూ, తౌబా చేస్తూ ఉండే భాగ్యం ప్రసాదించు గాక! అమీన్ !!

=,@ !uW! | [”  JK
=,5″ J” œ=C =CFA8 ^AÃ8 J” X ^:‹.
=CF 45″ 67  _5 J” œbi 43
UG 
కe!!  s5H .ు’(` .కa3
45″67 E F38!bi. .‹కaU% s
_f  .; f . : ‚_ి. !F6%
ž @63కa FGW ÎF _ిƒ ’ి œZ-
W@ 4Ñ . : ‚_ి.
45″ 67 FW;క© gF6hg కe
³, s 1?œ
‚’? §U !_ి%! *ª)!!

పశ్చాత్తాపం (Repentance)

పుస్తకం నుండి:  కలామే హిక్మత్ – 1(వివేక వచనం)
రచన: సఫీ అహ్మద్ మదనీ
అనువాదం: ముహమ్మద్ అజీజుర్ రహ్మాన్
ప్రకాశకులు: జమీ అతే అహ్ లె హదీస్, ఆంధ్రప్రదేశ్

[ఇక్కడ చదవండి] [ఇక్కడ PDF డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

పరలోకపు బికారి (Bankrupt in Aakhirah)

పరలోకపు బికారి (Bankrupt in Aakhirah)
పుస్తకం నుండి :కలామే హిక్మత్ – 1 (వివేక వచనం)
రచన:సఫీ అహ్మద్ మదనీ
అనువాదం: ముహమ్మద్ అజీజుర్ రహ్మాన్
ప్రకాశకులు:జమీ అతే అహ్ లె హదీస్,ఆంధ్రప్రదేశ్

[ఇక్కడ  చదవండి] [ఇక్కడ డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

More

అన్నిఫాఖ్ – కపటత్వం [ముహ్సిన్ ఖాన్ & అల్ హిలాలీ]

రచయిత : ముహమ్మద్ ముహ్సిన్ ఖాన్ & ముహమ్మద్ తకిఉద్దీన్ అల్ హిలాలీ
అనువాదకులు : ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్
పునర్విచారకులు : షేఖ్ నజీర్ అహ్మద్
క్లుప్త వివరణ: అన్నిఫాఖ్ అంటే కపటత్వం యొక్క నిర్వచనం మరియు దాని యొక్క భాగాల గురించి ఈ వ్యాసంలో క్లుప్తంగా చర్చించబడినది.

More